Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Největší podnik skupiny BigBoard Praha v milionové ztrátě

08:30, 20. 1. 2014
Reklama/PR Aleš Borovan

Největší aktivum outdoorového obra BigBoard Praha, společnost Czech Outdoor (dříve First Outdoor plus zfúzovaný News Outdoor), skončil za poslední období v minusu.

Ztráta za únor až prosinec 2012 činila skoro osm milionů korun, tržby dosáhly 399 milionů korun (předchozí období, celý rok - přes 403 milionů). Samotný provozní výsledek skončil v plusu 23 milionů. Management celkový prodělek přičítá zejména "odpisu přeceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách firmy a nákladovým úrokům z půjčky od mateřské společnosti". Výše úvěru činí 546 milionu korun, nákladové úroky dosáhly 45 milionů. Majetek firmy je zastaven ve prospěch J&T Banka.

Czech Outdoor se na celkových výsledcích mateřské skupiny (na fotce Richard Flimel, který papírově drží 60 procent) podílel ve sledovaném období přibližně 49 procenty. Rovněž druhý největší podnik BigBoard Praha, outdoor akzent (akvizice v lednu 2013) skončil předloni v minusu skoro devět milionů.

Současná podoba Czech Outdoor je výsledkem několika transakcí v roce 2012. V tomto roce v lednu mateřská skupina BigBoard Praha koupila druhého nejdůležitějšího hráče na trhu s venkovní reklamou, firmu News Outdoor Czech Republic. Ta později v září 2012 zfúzovala z First Outdoor. Czech Outdoor provozuje 9200 reklamních ploch, z toho 21 procent tvoří billboardy a 72 procent plochy na mostních konstrukcích.