Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

V kauze filmu Poslední z Aporveru padne trestní oznámení kvůli financování

20:05, 19. 5. 2014
Film Aleš Borovan

Situace kolem dlouhé roky dokončovaného fantasy filmu Poslední z Aporveru se začala vyvíjet zásadně nepříznivým způsobem pro producenty Tomáše Krejčího a Jiřího Košťála (Actor´s Runway Agency).

Filmový fond se rozhodl v této kauze podat u policie trestní oznámení za účelem zjištění, "zda v souvislosti s čerpáním pobídek nedošlo k trestněprávnímu jednání vykazováním fiktivních uznatelných nákladů", a podnět orgánům finanční správy z důvodu "podezření z porušení rozpočtové kázně". Vychází tak ze znaleckého posudku, který si nechal vypracovat od FAMU. Posudek poukazuje na "neobvyklé nárůsty výrobních nákladů a na český projekt velmi vysoký objem uznatelných nákladů, jejichž výše je rozhodující pro určení výše pobídek."

Podle fondu počáteční rozpočet z roku 2009 činil 63 milionů korun. Ještě téhož roku byl navýšen na 78 milionů korun. "Při postupném podávání žádostí dle Programu uváděl žadatel stále významně stoupající sumy výrobních nákladů – 104 671 363 korun (2010), 208 598 633 korun (2011) respektive 241 048 633 korun (2012), jakož i uznatelných nákladů, jejichž výše dosáhla 188 853 976 korun." Actor´s Runway Agency tak v letech 2010 až 2012 vyinkasovala pobídky ve výši 37,8 milionů korun plus ještě předtím film dostal dotaci na výrobu kinematografického dílu 10 milionů (poslední splátka milion nebyla vyplacena).

Podle posudku existuje "podezření, že prostředky pobídek mohly být z Programu vylákány vykázáním uznatelných nákladů, které existují jen jako účetní operace. ...Uznatelné náklady by pak byly uměle nadhodnoceny pouze za účelem inkasa vyšších pobídek."

Košťál s Krejčím nárůsty nákladů vysvětlují změnou technologie z 2D na 3D. Průtahy s dokončením dávají kromě jiného za vinu slovenskému koproducentovi Markovi Veselickému (produkce Farbyka). Ten měl podle nich do projektu vložit cca 15 milionů korun (přes 586 tisíc eur). Dosud od něj dle vlastního tvrzení obdrželi necelých osm milionů korun.