Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Ministerstvo vnitra chystá modernizaci radiokomunikační sítě Pegas pro hasiče a policii

16:54, 28. 6. 2018
Telekomunikace Aleš Borovan

Vedle tendru na mýtné je před státní správou další složitá akce, jak vybrat dodavatele komplikovaných technologií. Ve hře jsou stovky milionů korun.

Podle informací Borovan.cz se stát rozhodl modernizovat a dostavět radiokomunikační síť Pegas, která slouží jednotlivým záchranným složkám jako hasiči, policie a zdravotničtí záchranáři, jakožto i dalším složkám státní správy (hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému - HRAS IZS). Jedná se o jakousi neveřejnou obdobu veřejných sítí mobilních operátorů, ovšem se speciálními funkcemi a se zabezpečením proti odposlouchávání.

Vlastníkem Pegasu je ministerstvo vnitra, smluvním provozovatelem pak Česká pošta, Odštěpný závod ICT služby. Až doposud Pegas pracoval na bázi technologií Tetrapol. Výhradním dodavatelem technologií Tetrapol je společnost Pramacom Prague, která patří do skupiny Pramacom Group (PG) podnikatele Augustina Sobola. Pramacom Prague je lokálním partnerem nadnárodní evropské společnosti Airbus DS SAS. Další firmy z okruhu PG se zabývají dodávkami vojenského materiálu české armádě. V minulosti vyhrály kupříkladu tendr na dodávku přístrojů pro noční vidění, laserových dálkoměrů nebo na dodávku modulárních bojových kompletů.

Nutnost modernizovat Pegas vyplývá z pomalu končící podpory výrobců příslušných technologických komponent sítě, včetně ovládacího software. Součástí modernizace sítě pak má být navýšení pokrytí ze stávajících 68 procent.

Ministerstvo vnitra tak má podle zdrojů Borovan.cz de facto na výběr ze dvou variant. Za prvé upgrade stávající vyzkoušené technologie Tetrapol nebo přechod na technologii LTE/5G. Dostupnost verze LTE/5G s funkcionalitami mobilní krizové komunikace se však odhaduje někdy okolo roku 2020/2021. V tuto chvíli to vypadá, že jak ministerstvo, tak i uživatelé HRAS IZS podporují variantu modernizace a dostavby Pegasu na bázi Tetrapolu, čímž by se životnost systému mohla prodloužit až do roku 2035.

V dlouhodobém horizontu se však tak jako tak s přechodem na LTE/5G počítá. Jinými slovy, čím dříve přechod z Tetrapolu nastane, tím více stát ušetří. Modernizace této technologie by znamenala, že ministerstvo vnitra vynaloží stovky milionů jen na několik let. Podle informací Borovan.cz se na ministerstvu odhaduje, že harmonogram příslušného otevřeného zadávacího řízení by zabral cca 6 let, tj. do roku 2024 (včetně interních procesů ministerstva, předložení na vládu, tendru, oveření a schválení uživateli atd.).

To by podle všeho pro Pramacom Prague znamenalo příležitost k dalším výdělkům. O možnost získání případné zakázky k modernizaci HRAS IZS se zajímá řada velkých technologických a telekomunikačních hráčů (seznam zájemců a byznysové podrobnosti viz placená sekce).

Samotné ministerstvo vnitra (MV) odmítlo dotazy Borovan.cz ohledně modernizace a situace okolo sítě Pegas komentovat. "Problematiku řeší materiál MV Strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let včetně identifikovaných požadavků na rádiové spektrum", který byl.... předložen Bezpečnostní radě státu. Materiál počítá s komplexní modernizací systému Pegas, nicméně byl zpracován v utajovaném režimu a z tohoto důvodu z něj v tuto chvíli nelze publikovat podrobnější informace," reagoval Jiří Korbel z odboru tisku a PR MV.