Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Odvolaný šéf ostravského studia Horváth se brání, chce po ČRo peníze

11:06, 9. 4. 2013
Rádia Aleš Borovan

Kromě zápasu o BBC Radiocom bude muset ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan otevřít další bojovou frontu. Tentokráte uvnitř podniku. Bývalému řediteli ostravského studia ČRo Igoru Horváthovi se nelíbí Duhanovo zdůvodnění a postup Rady rozhlasu při svém odvolání a žádá finanční kompenzaci. Horváth byl odvolán usnesením rady na Duhanův návrh k 28. únoru.

Kamenem úrazu se měl stát pronájem prostor Radioklubu v budově ČRo Ostrava na konci minulého a začátku letošního roku. Tyto prostory měly být určitou dobu využívány bez řádné nájemní smlouvy (mezi koncem krátkodobé smlouvy a uzavřením dlouhodobého kontraktu došlo k prodlevě). Duhan jako důvod Horváthova padáka vedl: "Jde o hospodaření, jde o špatné nakládání se smluvními podmínkami, je to porušení zákona."

Podle Horvátha však za touto situací stojí "neúměrná pomalost projednávání návrhu smlouvy po jejím postoupení do centrály Českého rozhlasu" a "nesprávná organizace práce a neplnění povinností ze strany jak zaměstnanců, kteří smlouvu měli k vyřízení, tak jejich nadřízených, kteřížto jako vedoucí zaměstnanci zcela evidentně nedostáli svým povinnostem." Poslední věta zřetelně směřuje proti generálnímu řediteli ČRo Duhanovi a Kanceláři generálního ředitele.

Někdejší šéf ostravského studia ČRo proto považuje jednání zástupců rozhlasu za porušení povinnosti zaměstnavatele a nactiutrhání. Jako satisfakci Horváth požaduje uvedení věcí na pravou míru tiskovou zprávou ČRo a finanční kompenzaci.