Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Satelitním platformám vadí státní podpora přechodu na terestrický vysílací standard DVB-T2

13:07, 17. 12. 2018

Provozovatelé satelitního vysílání viní stát z podpory terestrické konkurence, která podle nich v rámci přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 získá z eráru stovky milionů korun.

Podle satelitářů (na fotce zleva Patrik Brom z Digi CZ a Jaromír Glisník z M7 Group) nové DVB-T2 multiplexy, které získají prostředky z veřejných zdrojů, budou mít větší kapacitu a vznikne zde i prostor pro placené služby. Ty pak budou konkurovat vlastnímu satelitnímu vysílání. Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) vyčíslila objem veřejné podpory pro poskytovatele zemského vysílání na stavbu DVB-T2 multiplexů na 1 miliardu korun.

Dalších 350 milionů by podle ČASO měla spolknout příslušná informační kampaň. Hodnotu frekvencí pro terestrické vysílání pak satelitní asociace vyčíslila na 11 miliard korun. Tuto cifru ministerstvo průmyslu a obchodu označilo již dříve za "naprosto lživou, neboť z důvodu veřejného zájmu byly kmitočty pro zemské televizní vysílání udělovány bezplatně." Argumenty satelitářů odmítl i hegemon vysílacího trhu, společnost České Radiokomunikace (multiplexy 1 - provoz,2 a 3).

Přechod na vysílací standard DVB-T2 již započal, v současnosti jsou v provozu přechodové sítě Českých Radiokomunikací a Digital Broadcasting. Vypínání současných multiplexů DVB-T by mělo začít na podzim 2019. Satelitní asociace v souvislosti s celým přechodem podala stížnost u Evropské komise a správní žalobu na ministerstvo průmyslu a obchodu.

Změna vysílací technologie na DVB-T2 vyžaduje výměnu některých televizorů a set-top-boxů u těch diváků, kteří přijímají signál terestricky. Celkové výdaje domácností v souvislosti s přechodem se odhadují na miliardy korun. Zemské televizní vysílání přijímá téměř 60 procent občanů Česka. TV příjem ze satelitu získává více než 25 procent procent obyvatel.