Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Telekomunikační manažer Řezníček získal podíl ve skupině DRFG

Portfolio majitelů investiční skupiny DRFG se rozrostlo o dalšího hráče a mění se rovněž vlastnictví podřízených telekomunikačních aktiv.

Dlouholetý telco manažer a spolupracovník DRFG Roman Řezníček (foto) získal 15 procent ve skupině od dosavadního většinového majitele Davida Rusňáka. Ten si ponechal 50 procent. Zbylých 35 procent má od letošního roku společnost PVF Invest, kterou oficiálně vlastní advokát Pavel Fráňa a manažer Pavel Vyhnálek.

Složení TOP managementu skupiny se nezměnilo. Na oplátku DRFG od Řezníčka získala jeho polovinu v DRFG Telco/Suntel Group, která se specializuje na budování, modernizaci a údržbu telekomunikačních sítí. Kromě Česka působí i na Slovensku, ve Švýcarsku a Německu. Suntel Group, která zaměstnává skoro 600 lidí a která je nyní 100procentně vlastněna DRFG, dosahuje meziročně dvouciferného růstu. Řezníček se aktuálně zaměřuje na další mezinárodní expanzi a akvizice nových společností.

Posun Řezníčka na úroveň akcionáře skupiny podle zástupců společnosti odráží výrazný růst portfolia telekomunikační divize, která patří mezi hlavní oblasti zájmu DRFG (ještě nemovitosti a finanční služby). Od roku 2015, kdy se Řezníček stal partnerem DRFG Telco, se hodnota samotné skupiny Suntel Group mnohonásobně zvýšila. "Dnešní obrat Suntel Group dosahuje 1,5 miliardy korun, přičemž se plánuje další výrazný růst, a to nejen v souvislosti s výstavbou 5G sítí. Podařilo se také vybudovat internetového operátora Libli s téměř 100 tisíci zákazníků, ze kterého DRFG na jaře úspěšně exitovala. V průběhu letošního léta navíc telekomunikační divize akvizicemi dvakrát významně posílila," doplnila mluvčí DRFG Lucie Heřmanská.

"Sjednocení akcionářů na úrovni DRFG nám umožní významně investovat do všech stěžejních segmentů, kterým se skupina věnuje. DRFG se dostává do pozice, kdy se z ryze české investiční skupiny, působící primárně v Česku a na Slovensku, postupně stává mezinárodní společnost, která působí v několika státech střední a západní Evropy," uvedl Řezníček.