reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

E-shop s módou Zoot převezme dceřinka Natlandu

08:16, 15. 3. 2020

Novým vlastníkem průšvihového e-shopu s módou Zoot se stane společnost Company New ze skupiny Natland Group. Ta vůči online obchodu disponovala pohledávkami ve výši přes 200 milionů korun, z toho téměř 109 milionů bylo zajištěných.

Natland tak kapitalizuje zajištěné pohledávky. Další věřitelé budou muset ze svých nezajištěných pohledávek odepsat stovky milionů korun. Buď získají 2,5 procenta z přihlášených pohledávek do 30 dnů od nabytí účinnosti reorganizačního plánu, nebo odloží plnění do září 2022, kdy e-shop slibuje uspokojení ve výši cca 15 procent z dlužných částek. Majitelé firemních dluhopisů dostanou nové se splatností září 2022 s přibližně 10ti procentní hodnotou původních dluhopisů. Nový vlastník poskytne Zootu příplatek do základního kapitálu ve výši 40 milionů korun. Vyplývá to z reorganizačního plánu, který přijali věřitelé a schválil soud.

Vysoce ztrátový Zoot se dostal do trablů na přelomu roku 2018/2019, když nedokázal splácet závazky ve stanovené lhůtě. Na konci ledna 2019 požádal o ochranu před věřiteli a soud na jeho majetek vyhlásil tříměsíční moratorium. Celková výše přihlášených pohledávek v řízení nakonec dosáhla objemu 710 milionů korun. Z toho na nezajištěné pohledávky připadlo 600 milionů.