reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Filmový fond pošle na restart kinematografie téměř 100 milionů

13:59, 13. 5. 2020
Televize Film Aleš Borovan

K eliminaci dopadů čínského koronaviru přistoupí Státní fond kinematografie k mimořádným opatřením. Milionové částky budou směřovat do kin, k producentům a distributorům.

Rada fondu připravila tři mimořádné výzvy, v balíčku opatření se bude rozdělovat celkem 92 milionů korun. Žádosti bude možné podávat od 13. května. "Rada fondu v této nezvyklé situaci sáhla ke změně Krátkodobé koncepce. Podpora směřuje do těch oblastí českého filmového průmyslu, které potřebují jako první urychlený restart. Tedy na znovuotevření kin, vývoj audiovizuálního díla včetně hraných seriálů a do distribuce," vysvětlila předsedkyně rady Helena Bendová.

Rada se přitom podle všeho bude pohybovat trochu na tenkém ledu. "Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je rozhodující rychlost opatření, bude rada výzvu pro kina a na distribuci rozhodovat výjimečně bez expertních analýz," dodala Bendová. V zákoně o audiovizi 496/2012 paragraf 23 je přitom jasně stanoveno: "Expertní analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí rady. Kancelář fondu zajišťuje ke každé žádosti o podporu kinematografie 2 expertní analýzy." a paragraf 35: "V odůvodnění rozhodnutí se rada vypořádá též s expertními analýzami." Status fondu zároveň stanovuje, že expertní analýzy jsou součástí evidence u každého žadatele o podporu.

Je pak otázka, zda se pro tuto situace dá uplatnit další ustanovení stejného zákona, tedy 496/2012: "Rada může ve výjimečných případech rozhodnout i bez expertních analýz, zejména pokud fond nemá dostatek jmenovaných expertů pro příslušný okruh podle § 31, kteří nejsou vyloučeni pro podjatost, nebo pokud expert, který byl pověřen vypracováním expertní analýzy, nedodá expertní analýzu včas."

Nová výjimečná výzva určená pro kina byla vyhlášená s alokací 50 milionů korun (podpora otevření kin, propagace atd.). Nová výjimečná výzva pro kompletní vývoj byla vyhlášená s alokací 20 milionů korun (vývoj hraných celovečerních filmů, dokumentů a hraného seriálu). V nově vyhlášené průběžné výzvě na distribuci filmu byl zůstatek alokace ve výši cca 5 milionů navýšen o dalších 5 milionů. Rada kromě mimořádných výzev zároveň alokovala 12 milionů do rezervy určené na pomoc pro již dříve podpořené a nyní ohrožené projekty. Rezerva je určena specificky například na distribuční projekty, které již podporu obdržely, nicméně jejich kampaň byla přerušena epidemií.