Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

SPIR: zadavatelé loni investovali do internetové reklamy skoro 40 miliard

18:28, 15. 3. 2021

Jedná se o přibližná čísla, odhady, průzkumy, přesto se z nich dá vydedukovat alespoň něco o trendech v segmentu online reklamy. Podle Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) objem výdajů do internetové inzerce v roce 2020 dosáhl 39,5 miliardy korun. Z větší části jde o ceníkové ceny, které jsou reálným hodnotám hodně vzdáleny.

Oproti roku 2019 došlo k nárůstu o 15 procent (viz screen), na kterém se podle údajů SPIR v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (meziročně +12 procent) a reklama ve vyhledávání (+25 procent). Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 8 procent. Účastníci průzkumu předpokládají, že online reklama v roce 2021 vzroste o 8 procent.

"Uplynulý rok byl výjimečný v mnoha ohledech, ale za zásadní považuji přesun většiny aktivit do online prostředí v důsledku nejrůznějších protiepidemických opatření. Tomu odpovídá i nárůst investic do reklamy, protože zadavatelé se logicky snaží zasáhnout zákazníka tam, kde tráví nejvíce času. Výzkum internetových inzertních výkonů kombinuje čisté ceny s ceníkovými, proto si troufám odhadnout, že výkon online inzerce je v porovnání se skutečným výkonem ostatních mediatypů, ve skutečnosti mnohem silnější, než na první pohled ze srovnání vyplývá. Internet svým objemem atakuje reálné investice do televizní reklamy," tvrdí Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Největší část inzertních výdajů připadl na celoplošnou (display) reklamu - 27 miliard v ceníkových cenách. Do display reklamy je započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google Ads a Facebook), RTB formou obchodovaná reklama a nativní reklama. Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které inzerenti v roce 2020 investovali 11,3 miliardy v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,2 miliardy v ceníkových cenách.

Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 29 procent (7,7 miliardy). Meziročně vzrostla o 11 procent a pro letošní rok je u ní odhadován 9procentní růst. Nativní reklama tvořila 12 procent (3,11 miliardy), meziročně vzrostla o 16 procent. Podíl mobilní reklamy (reklamy na mobilních zařízeních a reklamy cílené na mobilní zařízení ve vyhledávání a obsahových sítích) z celkové display reklamy byl 36 procent (10,1 miliardy). Meziročně vzrostla o 22 procent. Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 62 procent z celé display reklamy (17 miliard v ceníkových cenách). Meziročně vzrostla o 8 procent.

Sdílejte článek: