Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Odbytý rating miliardářské neziskovky NFNŽ zatím neprospívá zdravému vývoji českých médií (analýza)

Prohlubující se fragmentace (nejen) českého mediálního trhu, sílící pozice sociálních sítí jako Facebook nebo Twitter a masové přesuny recipientů mezi jednotlivými mediatypy vytváří prostor pro nezávislý rating jednotlivých mediálních titulů, který by publiku pomohl zhodnotit kvalitu a profesionalitu odvedené novinářské práce. Byť samozřejmě platí, že každý čtenář, divák, posluchač je dostatečně inteligentní, aby dokázal sám posoudit relevanci a kvalitu sledovaného portálu, novin či televize.

Prvním pokusem o širší systém externího hodnocení mediálních titulů v českých reáliích je nyní hojně propagovaný rating miliardářské neziskovky Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNŽ), za kterou stojí skupina vlivných tuzemských miliardářů a multimilionářů s vlastními byznysovými zájmy (na fotce miliardář Jaroslav Horák, spolumajitel knižního obra Albatros Media; ve fondu je rovněž František Dostálek, spojovaný s PPF atd.). Miliardářský NFNŽ se až donedávna věnoval především čilému donátorství, zejména levicovým médiím (kontroverzní Deník Referendum, Deník N, krajně levicový A2larm atd.).

Dříve než podrobíme mediální rating NFNŽ širšímu zkoumání, definujme si nejprve, jaké vlastnosti by měl mít přínosný a důvěryhodný rating mít. Jaká kritéria by měl splňovat, aby byl brán vážně, za bernou minci a měl nějakou vypovídající hodnotu - pro mediální industrii i konzumenty. Tato kritéria jakéhokoliv mediálního ratingu jsou základní:

  1. Nezávislost. Což kromě jiného znamená, že hodnotitel, hodnotící subjekt či vehikl zaštiťující rating by neměly mít žádné vazby na mediální branži a neměl by být ve střetu zájmů
  2. Transparentní a nezávislé financování
  3. Jasná, smysluplná a transparentní metodika
  4. Transparentní tým renomovaných/seniorních odborníků bez vazeb na některý z hodnocených subjektů
  5. Stejný metr všem hodnoceným médiím, uvádění správného kontextu a absence chyb

Rating NFNŽ aktuálně pokrývá segment zpravodajských webů, publicistických webů, tištěných deníků, publicistických časopisů nebo hlavních zpravodajských pořadů televizí. Tento text se věnuje především internetovému segmentu (jeden z nejdéle hodnocených), byť řada níže uvedených závěrů má platnost i pro další segmenty. Rating NFNŽ hodnotíme z hlediska výše uvedených pěti bodů.

  1. Nesplněno. Již jsme dříve uvedli, že u neziskovky NFNŽ můžeme rozlišit hned dva střety zájmů. Jednak fond v ratingu hodnotí i média, které sám financuje a tím pádem na ně má donátorské vazby. Jednak část zakladatelů a financiérů fondu měla donedávna svůj vlastní mediální byznys (jedná se o Deník N, jehož dvě třetiny vlastnictví je vyvedeno do nadace Independent Press, uvnitř které nejsou vlastnické vztahy tak přehledné pro externího pozorovatele, jako například u s.r.o. Jinými slovy, aktuálně se těžko konkrétně hodnotí vztah zakladatelů fondu a Deníku N).
  2. Kupodivu rovněž nesplněno. Neziskovka NFNŽ správně uveřejňuje výroční zprávy (jsou na webu), bohužel v nich není ani slovo o tom, kdo konkrétně a jak velkými částkami NFNŽ financuje. Neziskovka tuto důležitou věc nekomunikuje ani mimo výročky. Podle poněkud krkolomného vysvětlení zástupců NFNŽ se tak má zabránit hypotetické autocenzuře autorů zafinancovaných médií (autoři by měli údajně strach psát o donátorech NFNŽ). Není třeba dodávat, že zájem na transparentním financování autorů mediálního ratingu by měl nad tímto rozhodně převažovat. Tato neprůhlednost financování fondu jeví se být vedle výše uvedeného střetu zájmů jedním z nejslabších míst ratingu NFNŽ.
  3. Z vetší části splněno. Fond na svém webu zveřejňuje relativně podrobnou metodiku - výběr hodnocených článků, kritéria (vtipné a vysoce ironické je, že zrovna NFNŽ hodnotí transparentnost financí mediálních vydavatelů) - slabinou může být, že řada kritérií (relevancy, stereotypization, clickbait) je čistě subjektivních, tedy (ne)přidělené závisí čistě na konkrétní osobě hodnotitele. Dále rating NFNŽ kupodivu nehodnotí produkce dezinformací a fake news zpráv. Jinými slovy, v hypotetickém krajním případě, kdo publikuje dezinformace a má přesně uvedený údaje o redakci, vydavateli a majiteli, je na tom lépe, než kdo publikuje ověřené zprávy a nemá na webu náležité kontakty na redakci. To je absurdní.
  4. Splněno ani ne napůl. Na webu fondu je podrobně a jmenovitě uveden tým tzv. kodérů (ti kteří kódují zpravodajský obsah hodnocených médií). Hodnotitelský tým vedla Klára Jechová, dle svého linkedin profilu do roku 2018 učitelka jazyků v LiNK - jazykovém centru Náchod. Kodéři pak byli studenti magisterského oboru Studia nových médií (dle všeho FF UK?, není upřesněno, pozn. aut.). Další výrazná slabina ratingu NFNŽ - představa, že práci mnohdy seniorních a zkušených žurnalistů hodnotí studenti, obzvláště pokud je část kritérií subjektivní, je mírně řečeno úsměvná, je to proti zdravému rozumu. Vedoucí projektu a kodéři u ratingu musí mít nejlépe dlouholetou zkušenost z mediální praxe - to je důležitá podmínka.
  5. Z určité části splněno, byť i zde se dají najít slabá místa. Tak kupříkladu u Blesk.cz je jako jeden z důvodů sníženého hodnocení uvedeno, že "majitel (tj. Daniel Křetínský, pozn. aut.) je v konfliktu zájmů, protože podniká v oblastech silně regulovaných státem a má vysoký objem smluv se státem." Na druhou stranu majitel Aktualne.cz, které má nejvyšší hodnocení, Zdeněk Bakala, donedávna v oblasti silně regulované státem podnikal, dokonce k tomuto podnikání vznikla parlamentní vyšetřovací komise. A vydavatel Aktualne.cz, mediální dům Economia, má podle Hlídače státu dost vysoký počet smluv se státem nebo se státní organizací. Zrovna tuhle záležitost by pracovníci NFNŽ měli opravdu vysvětlit. Dále u Denik N (opět nejvyšší hodnocení) je správně uvedeno, že dvě třetiny vlastnictví média je vyvedeno do nadace Independent Press (v nadaci jsou i spoluzakladatelé NFNŽ), ale již zde není napsáno, že nadace často bývají méně transparentní než s.r.o. a že aktuálně není zřejmé, kdo Independent Press ve skutečnosti ovládá. Taková bota by se zkušenému mediálnímu odborníkovi nemohla stát.

Závěr: mediální rating miliardářské neziskovky NFNŽ je krok správným směrem, bohužel však zatím zůstal ani ne v polovině cesty. A to především vzhledem střetu zájmů a netransparentnosti financování fondu, který rating zaštiťuje. Pro posun ratingu NFNŽ do vyššího levelu je nutné odstřihnout se od zakladatelů fondu, jasně oddělit financování a hodnocení médií, najmout seniorní odborníky a hlavně prozradit, kdo NFNŽ ve skutečnosti a jak velkými částkami financuje. Pokud rating NFNŽ v aktuální podobě používá jakákoliv mediální agentura pro umísťování reklamních investic, může se vystavit oprávněnému hněvu zadavatelů a dotazům na slabiny ratingu NFNŽ.