Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Zarážející postup Vodafone: Zaměstnanci, kterým se nelíbí Prague Pride, mohou odejít z firmy

13:34, 1. 9. 2022

Podvolení se kontroverzní neomarxistické LGBT ideologii v posledních letech vmanévrovalo mobilního operátora Vodafone do obtížné situace z hlediska respektování komplexního spektra názorů a postojů.

Výsledkem totiž je - jako většinou při inspiraci principy neomarxistické ideologie - politizace a ideologizace řady oblastí i včetně banálních úkonů v rámci vnitropodnikových procesů. Tzv. otevřená firemní kultury často může znamenat zpolitizovaná firemní kultura.

Vodafone Czech Republic, telekomunikační firma vlastněná stejnojmenným koncernem, sice v souvislosti s LGBT oficiálně mluví o vytváření otevřené kultury a "bezpečného prostoru" pro všechny, podle posledních vyjádření viceprezidenta pro vnější vztahy Vodafone Richarda Stonavského (screen) by se však mohlo zdát, že část zaměstnanců, zejména věřících, by se ve firmě v jistém ohledu mohla cítit nekomfortně a ne bezpečně. Někteří se dokonce ptají, zda nejde o porušení antidiskriminačního zákona, další připomínají nepřízeň, jaké byli křesťané vystaveni za komunistické totality.

"Zrovna v oblasti podpory LGBT+ kolegů jsme v rámci jedné road show dostali jako vedení dotaz, proč podporujeme Prague Pride. Že tomu kolegovi se to nelíbí, odůvodnil to svými křesťanskými hodnotami. V tom okamžiku odpověděl přímo generální ředitel, zopakoval závazek firmy, zopakoval naši otevřenost vůči všem odlišným názorům. Může se stát, že ty názorové rozdíly jsou tak odlišné, že samozřejmě pokud ten kolega či kolegyně v té otevřené kultuře, kterou vytváříme, nemůže fungovat, možná bude lepší, kdyby odešel," uvedl Stonavský v online publicistickém pořadu DVTV (viz zde).

Pro doplnění kontextu je třeba uvést, že Prague Pride má kontroverzní pověst. V minulosti zde zazněla výzva k upalování policistů (viz zde nebo zde) nebo podle všeho pochodovali pedofilové (zde). Dá se očekávat, že minimálně někteří křesťanští zaměstnanci nebo odpůrci násilí s tím mohou mít problém, z hlediska osobního či náboženského vyznání.

Podle antidiskriminačního zákona je postih či diskriminace zaměstnanců kvůli jeho vyznání či náboženského přesvědčení nezákonná. "Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru," uvádí zákon.

Na věc kolem postupu mobilního operátora upozornil advokát Jakub Kříž. "Docela rád bych si s oním nebohým zaměstnancem Vodafone popovídal. Anebo s kýmkoliv jiným, kdo v korporátním prostředí naráží kvůli své víře. Mohla by z toho vzniknout zajímavá case study," uvedl Kříž.

Borovan.cz se zajímal o podrobnosti vztahu Vodafone ke svým křesťanským zaměstnancům, odpovídal přímo Richard Stonavský:

  1. Můžete potvrdit, že opravdu doporučujete zaměstnancům, kteří například z důvodu své křesťanské víry nesouhlasí s podporou Prague Pride ze strany Vodafone, aby odešli z firmy? Tak jak jste to výslovně uvedl v DVTV?
    V rozhovoru jsem mluvil o naší otevřené firemní kultuře a o souladu s ní. Otevřená firemní kultura nemůže pracovat s tím, že někteří kolegové budou jiným něco zakazovat. Nyní tedy rád vyjádření ještě níže doplním.
  2. Je jasné, že křesťanská víra s podporou Prague Pride a LGBT není moc kompatibilní. Jak ve Vodafone vytváříte bezpečné prostředí pro křesťanské zaměstnance?
    Nesouhlasím s vámi, že "křesťanská víra s podporou Prague Pride a LGBT není moc kompatibilní". Příkladem může být sdružení Logos. Ve Vodafonu je mnoho věřících kolegů, kteří rozumí tomu, proč naše firma otevřenou kulturu prosazuje a proč vyjadřuje podporu např. LGBT+ lidem. I v rámci Prague Pride se koná mnoho setkání věřících či na téma víry a celý týden byl letos uzavřen ekumenickou bohoslužbou.
  3. Jak Vodafone řeší existující rozpor, když podpora Prague Pride a LGBT+ nemusí brát ohled na vyznání a víru některých vašich zaměstnanců?
    Ve Vodafonu se snažíme budovat vstřícnou a otevřenou firemní kulturu. Chceme, aby se u nás všichni zaměstnanci cítili dobře. Děláme pro to různé aktivity a mluvíme o nich – a to se týká nejen LGBT+ lidí, ale i kolegů se specifickými zdravotními potřebami, zastoupením mužů a žen, flexibility pracovních úvazků, prevence a řešení domácího násilí. Každý má právo hledat si takové pracovní prostředí, kde se bude cítit dobře. Je jasné, že pokud se někdo v naší otevřené firemní kultuře necítí dobře, vadí mu třeba vzájemné tykání a nesouhlasí s naším přístupem, má právo si hledat prostředí, kde se bude cítit lépe.