Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Česká televize ve sporu s finančním správou již dostala přes 250 milionů nazpět

14:13, 21. 10. 2022
Televize Aleš Borovan

Dlouholetý spor České televize s Finanční správou České republiky ohledně stanovení výše nároku na odpočet DPH v obdobích před 1. červencem 2017 se zatím pro veřejnoprávní stanici vyvíjí pozitivně. V prvním letošním pololetí tak ČT získala zpět cca 227 milionů korun, do října pak celkem 280 milionů.

Jak uvádí zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření ČT za první pololetí 2022, Česká televize v tomto období obdržela od Odvolacího finančního ředitelství "rozhodnutí o zastavení řízení týkajících se části sporných zdaňovacích období let 2011, 2012 a 2013 z důvodů uběhnutí prekluzivní lhůty, po které nemůže finanční správa již znovu rozhodnout o vyměření daně. V důsledku toho byl České televizi za tato období přiznán nárok na odpočet daně v souladu s dodatečnými daňovými přiznáními, ve kterých Česká televize uplatňovala za dané roky DPH v plné výši".

ČT tak získala zpět sporné daně i s úroky, který nyní představují dodatečný příjem Kavčích hor. Jak uvedl finanční ředitel Kavek David Břinčil, celkově jde v tomto sporu až o 3 miliardy korun, které by ČT mohla získat zpět v případě 100 procentní úspěšnosti při přiznání nároku na odpočet DPH plus příslušenství za období inkriminovaných pěti let. U 75ti procentní úspěšnosti se jedná o 2 miliardy korun.

Podle Břinčila rozpočet ČT v letošním roce počítá s výnosy ve výši 7,17 miliardy korun. "U příjmů z televizních poplatků i z běžných komerční činnosti se nám daří být nad plánem za celý rok. I díky navyšování úrokových sazeb v letošním roce. České televizi se tak daří získávat vyšší příjmy z prostředků, které má uloženy v bankách," uvedl Břinčil. Příjmy ČT by se tak měly podle Břinčilova odhadu v letošním roce pohybovat 100 milionů až 150 milionů nad plánem.