Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Nová digitální strategie Českého rozhlasu sází na „audio first“, přinese rozvoj online platforem

19:12, 11. 12. 2022
Rádia Aleš Borovan

Pro někoho možná příliš obecná, každopádně však ukazující směr Českého rozhlasu až do roku 2027 - taková je nová digitální strategie ČRo, kterou ředitel rozhlasu René Zavoral (na fotce druhý zleva) představil v Senátu Parlamentu České republiky.

Strategie obsahuje sedm strategických cílů, kterými se veřejnoprávní rozhlas bude řídit v následujících pěti letech. Čtyři z nich se zabývají posluchači, další tři cíle jsou orientované na vnitřní fungování rozhlasu, jehož úspěch je do zásadní míry podmíněn tím, že se podaří zajistit "udržitelné financování a také aktualizovat mediální legislativu". Přinášíme hlavní z nich:

  1. Posluchači především. "Na dynamické změny mediálního chování a proměnu rozhlasového publika musí Český rozhlas reagovat průběžnou modifikací zacílení stanic ČRo, jejich obsahové nabídky i způsobu distribuce. Významným zdrojem pro mapování těchto změn budou i nadále data výzkumné povahy." Veřejnoprávní rozhlas bude "vytěžovat dostupná data mapující chování i očekávání stávajícího i potenciálních rozhlasových publik. Nutnost modifikace programu, vysílání i jejich zacílení se musí v budoucnu opírat o robustní výzkumy, které budou schopny nejen popsat stávající stav, ale částečně i predikovat budoucí trendy poslechu."
  2. Audio na prvním místě. V rámci tohoto cíle se rozhlas už nechce nadále orientovat pouze na živé lineární vysílání. Nové možnosti oslovení publika představují digitální online služby, především zpětný (on demand) poslech, včetně multimedializace. "Český rozhlas chce díky novým technologiím především umožnit posluchačům, aby si mohli pořad poslechnout kdykoli a kdekoli podle svého přání na rozličných platformách. Audio je v Českém rozhlase vždy na prvním místě. Český rozhlas proto bude své veškeré obsahové, ale i technologické aktivity stavět na společném základě, a to na audiu. Audio je základní stavební kámen pro živé vysílání, ale také pro on demand služby a další platformy. Prvním a základním cílem bude zvyšování poslechu ČRo." V následujících letech se rozhlas soustředí na zkvalitňování příjmu digitálního vysílání DAB+, zejména uvnitř budov, rovněž bude rozvíjet vlastní online platformy: audio portál mujRozhlas a zpravodajský web iRozhlas. Aktuálně ČRo vynaloží na FM/VKV vysílání 169 milionů korun ročně, na DAB+ přes 72 milionů a na online distribuci 6,5 milionu ročně.
  3. Myslíme digitálně. Od demand obsah/podcasty bude pro ČRo zásadní "pro oslovení zejména mladšího a nového publika, ale rovněž pro udržení stávajících a starších posluchačů". V letošním roce ČRo odhaduje počet svých on demand posluchačů na něco pod milion. Příští rok by to měl být cca jeden milion.
  4. Udržitelné financování a legislativa. Český rozhlas bude usilovat o navýšení koncesionářských poplatků ze stávajících 45 korun měsíčně na 60 korun. "Kromě výše rozhlasového poplatku považuje Český rozhlas za nezbytné, aby byla otevřena na legislativním poli i diskuse o definici poplatníka či rozhlasového přijímače." Letošní výnosy z rozhlasových poplatků činí 2,075 miliardy korun, což je 93 procent celkových výnosů. Navýšení poplatku o 15 korun měsíčně by přineslo do pokladny rozhlasu dodatečných 750 milionů korun. Výnosy z reklamy, sponzoringu a ostatních obchodních aktivit ČRo by letos měly dosáhnout 85 milionů. Z toho jen na reklamu připadá cca 23 milionů korun.