Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Vyloučení Marka Prchala z Art Directors Clubu je ukázka pokrytectví reklamní branže (komentář)

15:55, 27. 1. 2023

Bad guy, závadový element českého marketingu a komunikace byl odhalen, identifikován a po zásluze exkomunikován. Oborová organizace Art Directors Clubu (ADC) poprvé za 30 let ze svých řad vyloučila člena - Marka Prchala (foto), ideamakera, marketingového odborníka a spoluautora komunikační kampaně Andreje Babiše.

Odteď už česká reklama bude zase krásná. Ale vážně, ve skutečnosti je to vzhledem ke kontextu spíše špatně a navíc tu máme krásnou ukázku pokrytectví a dvojího metru ADC (mimochodem, Babišovi komunikaci dělá jen Prchal?). Už jen to oficiální zdůvodnění je podivně vágní a trochu zavání účelovostí. "Způsob, jakým je vedena nynější kampaň (dle kontextu míněna Andreje Babiše, pozn. aut.), překračuje dle členů ADC nejen profesionální ale i etické hranice," uvedl bez dalších podrobností v prohlášení ADC. "Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru," tvrdí rovněž obecně předseda ADC David Suda.

Tak za prvé, KAŽDÁ reklama či komunikace v sobě obsahuje určitý prvek manipulace. Kdo tvrdí, že ne, lže. Již jen to, jak jsou vybírána slova, věty, jak jsou do komunikace vybírány určité faktory nějaké situace ze všech možných faktorů, jak jsou stavěny titulky, slogany, jak je nafocen produkt, jací lidé jsou do reklamních spotů vybíráni a co tam hovoří - to jsou de facto určité manipulace. A samozřejmě, jde o míru této manipulace.

Ad dvě, ze slov pana Suda vyplývá, že reklama a komerční komunikace by měly společnost nějakým způsobem sjednocovat. Proboha proč? Takovou situaci jsme tu měli do roku 1989 (nehledě na to, že dopady socialistických sloganů měly většinou opačný účinek) a zaplaťpánbu, že už je to za námi. Přivolává snad pan Suda tyto neblahé časy?

A za třetí, dobře, pokud činnost pana Prchala ve službách Babišova marketingu byla shledána jako neetická, překračující nějakou mez (kdo a kdy ji vymezil?), proč stejně přísný metr ADC nepoužívá i na další kontroverzní kampaně a politickou komunikaci dalších subjektů? Například:

  • Billboard koalice Spolu (viz obrázek), na kterém jsou vyobrazeni Babiš a válečný zločinec Vladimir Putin, zjevně pracuje se strachem, manipulací a dokonce i konspirační teorií. Kdy budou exkomunikováni marketéři, copywriteři, kreativci, kteří jsou autoři tohoto billboardu?
  • Již několik let je společnost strašena, rozdělována a stresována konceptem/tématem jakési klimatické katastrofy či klimatické nouze. Toto manipulativní téma, mířící na ty nejnižší pudy a přirozené strachy každého z nás, hodně ve svých kampaních a komunikaci využívají zejména Pirátská strana (viz oficiální Fb profil strany nebo profil Ivana Bartoše) a Zelení. Kdy budou vyloučení marketéři, spojení se Zelenými a Piráty?
  • Elektromobilita. Odvětví automobilismu, které vzhledem k používaným technologiím a surovinám fakticky prohlubuje závislost na totalitárním režimu čínských komunistů. Toto je bezpochyby bezpečnostní hrozba a riziko pro Českou republiku (viz zkušenost se stejně nebezpečnou závislostí na ruských energetických zdrojích). Mají být členy Art Directors Clubu i marketéři, kteří se podílejí na propagaci této bezpečnostní hrozby pro Česko?

Bez férového a nezaujatého zodpovězení výše uvedených dotazů nebude Prchalovo vyloučení z ADC ničím jiným, než účelovým a exemplárním trestem pro někoho, kdo si dovolil pracovat pro kontroverzního politika nebo pro někoho, koho nemáme rádi. A nikoliv samočistícím mechanismem reklamní branže.

Sdílejte článek: