Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Nový ředitel ČT Jan Souček – změny v TOP managementu, expanze na internetu a ženské kvóty ve zpravodajství

14:28, 4. 9. 2023
Televize Aleš Borovan

Nový ředitel České televize Jan Souček, který nastoupí od 1. října, představil pozměněný TOP management veřejnoprávní stanice (foto), nové strategie  ČT i věc, která vzbudí kontroverze. Skutečně nejde jen o kosmetické změny, ale o nový směr Kavčích hor. Jinými slovy, Souček chce plnit zadání o nové energii a nové "krvi" pro ČT.

O řadě personálních změn ve vedení ČT Borovan.cz v uplynulých týdnech informoval jako první, ohledně nového managementu tedy jen telegraficky:

  • dosavadní šéf vývoje a nových médií Jan Maxa přechází do nově vytvořené divize Digitální služby
  • Tereza Polachová, nová ředitelka Divize obsah, což je pozměněná dosavadní Divize vývoj
  • Petr Mrzena, dosavadní výkonný ředitel ČT24 a nový ředitel Zpravodajství a publicistika, nahrazuje Zdeňka Šámala
  • Michal Fila, nový ředitel Korporátní služby, de facto nahrazuje ředitele korporátních vztahů, komunikace a obchodu Víta Koláře
  • Milan Fridrich - ředitel divize Program. Pod ním budou noví manažeři kanálů ČT1 Jiří Kokmotos a ČT2 Jan Štern, manažer kanálu ČT Sport Jiří Ponikelský
  • Štěpánka Sunková - manažerka oddělení Marketing, nahrazuje Denisu Kollárovou
  • Petra Lautnerová - manažerka oddělení Lidské zdroje

Souček společně se svými kolegy uvedl i některé vybrané oblasti, které považuje za zásadní a strategické a kterým se chce ihned po svém nástupu do funkce věnovat. "Chceme být otevření, transparentní a spolupracující, zároveň technologicky pokročilí a uznávaní. Chci posílit postavení České televize na trhu jako nejrelevantnějšího audiovizuálního média v České republice. Nejen ve zpravodajství a publicistice, ale i v dramatické tvorbě, dokumentaristice, v oblasti tvorby pro děti, artu nebo sportovního vysílání. Budu usilovat o to, aby Česká televize byla lídrem českého digitálního audiovizuálního trhu. Netýká se to jen platformy iVysílání, ale i aplikací a dalších produktů. V rámci inovované managementu ČT jsem rozhodl dát mimořádný důraz na digitální služby," uvedl Souček.

ČT zamýšlí zlepšit personalizaci a využití uživatelských účtů a posílit platformu divize Digitálních služeb jako klíčového kanálu pro distribuci obsahu ČT. Souček zdůraznil, že investice do online obsahu budou zvýšeny (cca o třetinu do pěti let), do popředí zájmu ČT chce dostat uživatelský komfort a prioritou bude i lepší dostupnost archivního obsahu. "Určitě se chystáme aktivněji pracovat se sociálními sítěmi. Jak se zpravodajským obsahem, tak i s ukázkami z pořadů chceme daleko aktivněji oslovovat specifické cílové skupiny jako třeba učitelé, žáci, děti, rodiče atd., pro které připravujeme specifický obsah a služby," naznačil Maxa.

Do budoucna by mělo platit, že obsah na iVysílání by měl být zpřístupněn koncesionářský poplatníkům. Ve hře je několik úrovní zpřístupnění obsahu na iVysílání (pro anonymní uživatele, pro ty , kteří se přihlásí, ale nebudou registrovaní a pro ty, kteří se ztotožní s koncesionářským účtem). ČT aktuálně pracuje na technologickém řešení.

Ve zpravodajství by se měla do vytváření obsahu více zapojovat regionální televizní studia v Brně a v Ostravě. V rámci ČT24 bude zavedeno živé kontinuální zpravodajství i do nočních hodin a rozšíří se počet diskusních pořadů. Na podzim 2024/jaře 2025 dojde ke spuštění kanálu ČT3 v inovované podobě. Kanál se zaměří na diváky ve zralém věku a na jejich aktivní životní styl odpovídající současnosti. Zabývat se bude více i mezigenerační komunikací, mediální, finanční a digitální gramotností.

Kontroverzní opatření plánuje ve zpravodajství ČT Petr Mrzena. "V personální oblasti chci výrazně posílat úlohu žen ve vedení celé divize i ve vysílání. Počítám s tím, že více žen se objeví ve vedení všech redakcí a úseků. Mým dlouhodobým cílem je zavést pravidlo 50ti procent žen a 50ti procent mužů ve všech částech vysílání, všude na obrazovce i mimo ní." Jak mnozí upozorňují, jakékoliv kvóty ale představují vždy diskriminaci. Ta se přitom neslučuje s Kodexem ČT ("Česká televize nebude kohokoliv při svém provozu nebo v programu diskriminovat, zejména z důvodů pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, národnosti, etnické příslušnosti, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině.")