Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

O výstavbu sítí pro digitální rozhlas mají zájem České Radiokomunikace a dalších osm hráčů

18:30, 11. 9. 2023

Do výběrového řízení na výstavbu sítí digitálního rozhlasu DAB+, které organizuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ), se přihlásilo celkem devět zájemců. Všichni splnili požadované náležitosti a mohou dražit aukční bloky v kmitočtovém pásmu 174 až 230 MHz, určeného pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací.

Podle ČTÚ se do tendru přihlásily firmy Broadcast Services (mediální a telco skupina kolem rodiny Radima Pařízka), Czech Digital Group (České Radiokomunikace, vysílací hegemon v České republice), Fiera touch (Pavel Hájek), GG OMIKRON, Infinity Telecom, JOE Media (Miroslav Pýcha), PLAY.CZ (Pavel Sodomka), RTI cz (Václav Ježek) a TELEKO digital (Tomáš Řapek).

Samotná aukce je plánována v průběhu října a proběhne ve čtyřech aukčních fázích, ve kterých budou postupně rozděleny aukční bloky mezi účastníky aukce. Cílem výběrového řízení je přidělit zájemcům rádiové kmitočty pro zajištění dvou celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání.

"Kmitočtové pásmo pro FM vysílání je téměř plné, tato nová platforma umožní novým programovým hráčům vstoupit na trh.  Kmitočtové pásmo pro DAB se podařilo po několikaleté intenzivní práce zkoordinovat v průběhu roku 2022 a je tak možné jej využít. Vedle již úspěšně běžícího digitálního vysílání Českého rozhlasu tak umožníme i rozvoj komerčních sítí DAB," uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert.

Vítězné celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 procent obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 procent obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 procent obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 procent obyvatel regionu. Počáteční vyvolávací cena jednotlivých přídělů byla spočtena dle cenového koeficientu stanoveného na 10 tisíc korun za každých celých 100 tisíc obyvatel, žijících v hranicích území, pro které jsou aukční bloky určeny.