Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Čerstvé podání na RRTV: kauza Smolíková nadále rozkládá důvěryhodnost a akceschopnost vysílací rady

10:20, 9. 2. 2024
Televize Rádia Aleš Borovan

Feministická lobbistka a aktivistka Marta Smolíková, kterou Česká pirátská strana protlačila do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), je pro pro tento důležitý regulatorní orgán nadále paralyzující koulí na noze. Ukazuje to čerstvé podání Aliance pro rodinu kvůli údajně manipulativní, nevyvážené a zkratkovité reportáži České televize.

Pro připomenutí: Borovan.cz již před několika měsíci poukázal na politické aktivity radní Smolíkové ve prospěch kontroverzní tzv. Istanbulské úmluvy (což je výrazné politikum). Zúčastnila se tiskové konference poslance za TOP 09 Michala Zuny (viz screen) nebo konference v Senátu. Stojí v čele lobbistické neziskovky Otevřená společnost (své oponenty označuje za "nedemokraty") a feministického lobbistického sdružení Česká ženská lobby (mimochodem, je otázka jak Smolíková zvládá všechny tyto funkce, nejde přitom o konečný výčet).

Zákon 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání přitom uvádí: "Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch." V kauze došlo i k upravování důležitých důkazů, viz zde. Je tak evidentní, že v kauze Smolíková se jedná o podezření na střet zájmů a možné porušení zákona. Borovan.cz podal k věci na počátku listopadu 2023 podnět k RRTV, ta se však doposud nevyjádřila. V celé kauze předseda RRTV Václav Mencl (ODS) zaujal pozici mrtvého brouku, což může být považováno jako závažné selhání regulátora, placeného daňovými poplatníky.

Střet zájmů Smolíkové přitom vyvstává jasně u čerstvého podání Aliance pro rodinu (hájí práva malých dětí na skutečného otce a skutečnou matku). Té se nelíbila reportáž České televize o Istanbulské úmluvě, odvysílaná dne 24. ledna 2024 v pořadu Události na kanálu ČT1 a ČT24, která měla podle Aliance vyznívat manipulativně, nevyváženě, zkratkovitě a ve prospěch přijetí Istanbulské úmluvy. V reportáži kromě jiných vystupuje vysílací radní Smolíková, zde ovšem jako šéfka Otevřené společnosti, která měla iniciovat vznik divadelní hry o Istanbulské úmluvě.

Svou laxností a neochotou řešit kauzu Smolíková se tak Mencl a zbytek rady nyní vmanévrovali do neřešitelné situace. Buď bude Smolíková vyňata z rozhodování o výše uvedeném podnětu Aliance, čímž ovšem rada fakticky přizná politické aktivity této radní. Anebo se Smolíková zúčastní rozhodování o podnětu Aliance, ale pak bude v jasném střetu zájmů a opět zavdá podezření z možného porušování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání ("Své pravomoci rada vykonává nestranně a transparentně v souladu s cíli tohoto zákona...").