Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Socialistický nápad ministerstva kultury: úředníci mají určovat, kdo je umělec a kdo ne

10:08, 25. 4. 2024
Ostatní Aleš Borovan

Ministerstvu kultury pod vedením Martina Baxy (foto; ODS) se evidentně zalíbilo rozhazování peněz daňových poplatníků. Nyní úřad přišel s nápadem, který jako by vypadl z komunisticko-socialistických časů před rokem 1989: ministerští úředníci určí, kdo je umělec, a ten bude mít na základě rozhodnutí ministra následně nárok na "stipendium" z veřejných peněz.

Baxův návrh již projednala vláda. Navrhovaný tzv. "status umělce" (právně se jedná o novelizaci zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury) má bezpochyby výrazný korupční potenciál, a to na obě strany. Ministerské komise a úředníci budou mít obrovskou moc učinit i z řady patlalů a netalentovaných nýmandů "umělce" a tím jim zaručit hezký příjem. A na druhou stranu se dá předpokládat, umělci, kteří budou chtít získat státní "status umělce", budou muset vykázat určitou konformitu a omezit případnou kritiku mocenského establishmentu.

Celé to směřuje k vytvoření vrstvy státního umění, takovou, jakou měl například nacistický režim Třetí říše nebo komunistické režimy sovětského bloku. Tedy skupiny konformistů, závislých na veřejných penězích a rozhodování politiků. Podle představ Baxova ministerstva by na to mělo ročně padnout 130 milionů korun z eráru. "V tuto chvíli je průměrný odhad cca 90 tisíc korun na žadatele s tím, že bude podpořeno až 1500 projektů ročně," uvedlo ministerstvo. "Považujeme zavedení statusu umělce za klíčový krok, z nějž bude možné v budoucnu vycházet pro tvorbu dalších opatření," tvrdí Baxa.

Jak by to celé konkrétně fungovalo podle představ ministerstva kultury? Novela plánuje zřídit nový registr umělců, který povede ministerstvo kultury. Do registru budou podle vyjádření ministerstva zapsány fyzické osoby, které "prokáží", že se věnují umělecké nebo tvůrčí činnosti nebo činnosti s uměleckou činností bezprostředně související. "To doloží smluvními vztahy za poslední 3 roky, z nichž bude zřejmé, že se umělecké činnosti věnovaly alespoň po dobu 24 měsíců. Podmínky jsou formulovány tak, aby podpora primárně cílila na umělce, kteří svoji uměleckou činnost vykonávají převážně mimo pracovní poměr a dosahují v ní příjmů maximálně ve výši průměrné mzdy."

Novela počítá s tím, že pojem "umělec" zahrne i osoby vykonávající činnosti bez nichž by realizace umělecké činnosti byla nemyslitelná (osvětlovač, zvukař, kostymér atd.). Registrovaní umělci budou moci při splnění dalších podmínek získat podporu formou stipendia "na tvůrčí nebo studijní účely". Podmínkou poskytnutí dotace bude posouzení žádosti/projektu odbornou komisí. Tato komise žádost posoudí a ministr kultury na základě jejího doporučení rozhodne o přidělení či nepřidělení dotace a její výši.

Fyzická osoba, zapsaná v registru, bude moci ministerstvo kultury požádat o finanční podporu, kterou podle představ ministerstva využije buďto na tvůrčí účely - finanční příspěvek jí umožní soustředit se na vlastní umělecký projekt, např. vytvoření rukopisu knihy, kompozice hudební skladby, vytvoření souboru fotografií…), nebo pro vzdělávací/ studijní účely, např. na krytí cestovních výdajů a poplatků souvisejících se zahraniční stáží v nějaké kulturní instituci.