Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

AKA: trh marketingové komunikace v Česku loni narostl o 12 procent

Výdaje firem, organizací a státních orgánů v České republice za marketingovou komunikaci v roce 2023 narostly o 12 procent. Globální trh přitom za stejné období rostl o 6 procent. Pro rok 2024 se očekává, že růst v České republice dosáhne 8,4 procenta. Vyplývá to z dlouholetého výzkumu, který realizují společně Asociace komunikačních agentur, Asociace mediálních agentur a ResSOLUTION Group.

V roce 2022 podle výzkumu dosáhly investice do marketingové komunikace výše 129,7 miliard korun, vloni již 145,3 miliard a letos by se měly vyšplhat až ke 157,5 miliard korun. Růst je podpořen očekáváním návratu k "předcovidovému normálu", který v roce 2021 narušila energetická a ekonomická krize, způsobená Green Dealem a dalšími regulacemi EU, a následně umocněná rusko-ukrajinskou válkou v roce 2022. Dominantní roli ve výdajích na reklamu v České republice hrají stále televize a online média. Platy marketingových pracovníků se v roce 2024 zvýšily o 5,88 procenta oproti předchozímu roku.

Zatímco v minulosti docházelo k pomalejšímu růstu především u tzv. nemediálních kanálů, v roce 2023 tyto začaly růst stejně intenzivně jako mediální kanály (obojí o 8,4 procenta - odhad). "Pozorujeme také rostoucí optimismus a spokojenost mezi zadavateli, což se projevuje téměř zdvojnásobením počtu zadavatelů, kteří zvyšují své marketingové rozpočty oproti minulému roku."

"Z výsledků výzkumu je patrný nárůst příprav a produkce nových kampaní směřujících do období očekávaného růstu spotřebitelské poptávky. Očekávaný růst objemu investic v nemediálních kanálech, tedy aktivačních kanálech, přesáhne 7 miliard korun Nejvyšší dynamiku růstu je třeba očekávat v shoppermarketingových aktivitách, telemarketingu a věrnostních programech podporujících spotřebitelskou loajalitu. Je cítit jednoznačný trend, kdy klienti po letech nejistot začínají připravovat nové kampaně zaměřující se na podporu prodeje," uvedl David Čermák, předseda sekce aktivačních agentur AKA a CEO agentury Momentum Czech Republic.

Největším zadavatelem je řetězec Lidl (1,966 miliardy), následován Kauflandem (1,9 miliardy) a Albertem (1,6 miliardy). Kromě potravinových řetězců, finančních institucí, farmaceutických firem a elektroniky, které pravidelně obsazují přední místa v žebříčcích největších zadavatelů, se letos do top 5 kategorií dostaly také rekreační služby.

Mediální trh se loni stabilizoval, a podobně jako v minulých letech, i letos došlo dle monitoringu Ad Intel společnosti Nielsen k růstu ceníkové hodnoty mediálního prostoru (rok 2022 – 125,5 miliard korun, 2023 – 134,8 miliard korun). Internet a televize si udržují pozici silných médií s kontinuálním nárůstem, růst zaznamenává i rádio. Tisk zůstává na stejné úrovni a venkovní reklama vykazuje pouze mírné zlepšení.