Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Konsensus se nekoná, ministr Baxa chce nové peníze nalít do ČT na sílu

aktualizováno
09:23, 15. 5. 2024
Televize Rádia Aleš Borovan

Ministr kultury Martin Baxa se rozhodl protlačit nové peníze z kapes daňových poplatníků pro Českou televizi a Český rozhlas silou. A to i přes to, že veřejnoprávní média neprošla žádnou reformou. Fakticky jde o zavedení nové daně z internetu/ČT/ČRo. Komerční vysílatelé zuří a po straně mluví o podrazu. V případě tzv. velké mediální novely tak nedochází ke většinovému konsensu industrie, tak jak tomu nastalo v případě novely o audiovizi.

Vládní mediální novela počítá s razantním zvýšením daňových poplatků, které platí občané na konto ČT a ČRo. Nový poplatek za Českou televizi bude nastaven na úrovni 150 korun (navýšení o 15 korun) na domácnost a měsíc, u ČRo to bude 55 korun (plus 10 korun). Současně bude nastavena indexace poplatku - "při dosažení 6ti procentní kumulované inflace za uplynulé kalendářní roky od posledního zvýšení se zvýší poplatky za ČT a za ČRo každý o 6 procent jejich aktuální výše. Při první indexaci se oněch 6 procent bude tedy počítat ze 150 korun u ČT a z 55 korun u ČRo."

Rovněž se rozšiřuje okruh koncesionářských poplatníků - platit bude každá domácnost, která vlastní jakýkoliv přístroj pro příjem TV nebo rádiového signálu, to znamená i za mobil s internetem. Fakticky se tak jedná o zavedení nové daně z internetového připojení (za mobil bez připojení se platit nebude). ČT a ČRo získají právo požadovat citlivé údaje o zákaznících od poskytovatelů internetového připojení. Jinými slovy, podle novely má dojít k nepříjemnému nabourání soukromí uživatelů. Změní se i platby u právnických osob - nově by měly platit podle počtu zaměstnanců. Výjimka z DPH u veřejnoprávních médií zůstává na další tři roky.

Zde podrobná tabulka, kolik podle představ ministerstva kultury měli platit podnikatelé na základě mediální novely:

"V aktuálním návrhu jsou od poplatku osvobozeny firmy do 24 zaměstnanců.  K úpravě došlo i na horní hranici - stonásobek poplatku budou platit již firmy, které mají 500 zaměstnanců a více," uvedl Baxa.

Zároveň novela omezí některé typy komerční komunikace ve veřejnoprávních médiích. Navrhovaná úprava omezí sponzorské vzkazů na 260 hodin ročně. Novinka bude obsahovat zákaz komerčních sdělení na internetu a v aplikacích ČT a ČRo. Novela by měla podle propočtu ministerstva kultury do rozpočtu ČT přinést nově 865 milionů korun ročně, u rozhlasu to bude nových 331 milionů ročně. Novela by v případě přijetí zákonodárci měla platit od ledna 2025. Zároveň několik měsíců po případném přijetí novely by mělo být přijato memorandum o veřejnoprávních médiích, které by vymezilo rámec nakládání s penězi ČT a ČRo a podobu veřejnoprávní služby.

Podoba novely, která půjde na jaře do poslanecké sněmovny, nadzvedla komerční vysílatele. "Od podzimní tiskové konference ministerstva kultury, na které bylo ohlášeno zvýšení poplatků, jsme se v principiálních otázkách moc neposunuli, stále zapřaháme vůz před koně. ČT má dostat přidáno, aniž by byla předtím formulována státní poptávka, co má a co nemá dělat. Její příjem z poplatků má být navyšován podle kumulované inflace, přestože její náklady se podle inflace nezvyšují. Nové služby má Rada ČT schvalovat podle pravidel a kritérií, které si ale ČT má sama stanovovat nebo měnit vnitřním předpisem. Vidíme na návrzích tedy spoustu prostoru ke zlepšení a věříme, že vláda a zákonodárci nakonec pečlivě zváží dopad návrhu na duální systém a jeho rovnováhu, aby nebyla nedůvodně vychylována ve prospěch médií veřejné služby na úkor médií komerčních," uvedl pro Borovan.cz ředitel Primy Marek Singer.

Naopak printoví a online vydavatelé, zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV) a Asociace online vydavatelů (AOV), jsou spokojenější. Logicky, vzhledem k ustanovení o absenci reklamy na internetu a v aplikacích ČT a ČRo. "Návrh zákona představený na dnešní tiskové konferenci daleko více reflektuje současnost a daleko více řeší témata, která vydavatelé považují za podstatná... Některá ustanovení návrhu zákona zůstávají dosud poměrně nejasná a patrně se čeká, že budou precizována v rámci legislativního projednávání na půdě komor Parlamentu ČR. Takovým podstatným, ale nedořešeným tématem, je např. obsah memoranda o způsobu naplňování veřejné služby, jehož vznik přepracované znění novely předpokládá a které by mělo obsahovat detailnější rámec fungování ČT a ČRo."

Velký rozhovor s náměstkem ministra kultury Michalem Šaškem o chystané novele: