Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Ministerstvo kultury má na socialistický status „umělce“ vyhrazeno téměř 700 milionů

10:51, 22. 5. 2024
Ostatní Aleš Borovan

Plánovaná socialistická absurdita jménem status umělce, v rámci které budou ministerští úředníci s politiky rozhodovat, kdo je a kdo není umělec, bude stát daňové poplatníky mnohem více peněz, než se doposud uvádělo. Až doposud se operovalo s částkou 130 milionů korun ročně, které budou moci čerpat netalentovaní "umělci", o které není zájem.

Ve skutečnosti má ministerstvo kultury, pod které status umělce spadá, na akci vyhrazeno násobně více - 690 milionů korun. Tyto peníze daňových poplatníků hodlá ministerstvo využít na podivné a amorfní cíle jako "digitální dovednosti, finanční gramotnost a manažerské dovednosti, kulturní inovace, internacionalizaci a podpora propojení umění a kultury s odvětvím vzdělávání". Z celkové částky má/mělo jít na podporu projektů kreativního učení 230 milionů nebo na "podporu projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů" dokonce 320 milionů korun (některé výzvy v rámci těchto vyhlášených částek již byly ukončeny).

"Reforma Status umělce/umělkyně v sobě zahrnuje dvě opatření, a to jeden milník a jeden cíl. Milníkem je samotné legislativní ukotvení statusu umělce s uvedením vstupu v platnost, a to nejpozději k 31. prosinci 2025. Cílem je podpora 2000 kulturních a kreativních pracovníků podpořených prostřednictvím rozvoje dovedností (individuální tvůrčí a studijní projekty, vzdělávání atp.) s termínem nejpozději k 31. prosince 2024, a to prostřednictvím grantového programu s alokací 690 milionů korun," uvedla na dotazy Borovan.cz Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení kabinetu ministra kultury.

Status umělce navrhuje ministerstvo kultury pod vedením ministra Martina Baxy (foto). Návrh již projednala vláda. Novela zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury plánuje zřídit nový registr umělců, který povede právě ministerstvo kultury. Do registru budou podle vyjádření ministerstva zapsány fyzické osoby, které "prokáží", že se věnují umělecké nebo tvůrčí činnosti nebo činnosti s uměleckou činností bezprostředně související. Novela počítá s tím, že pojem "umělec" zahrne i osoby vykonávající činnosti bez nichž by realizace umělecké činnosti byla nemyslitelná (osvětlovač, zvukař, kostymér atd.).

Registrovaní umělci budou moci při splnění dalších podmínek získat podporu formou stipendia "na tvůrčí nebo studijní účely". Podmínkou poskytnutí dotace bude posouzení žádosti/projektu odbornou komisí. Tato komise žádost posoudí a ministr kultury na základě jejího doporučení rozhodne o přidělení či nepřidělení dotace a její výši.

Takto koncipovaný status umělce má v sobě výrazný korupční potenciál. Ministerské komise a úředníci budou mít obrovskou moc učinit i z řady netalentovaných nýmandů "umělce". A na druhou stranu se dá předpokládat, umělci, kteří budou chtít získat státní "status umělce", budou vstřícní k mocenskému establishmentu s negativním dopadem na jejich tvorbu.