Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Filmový fond: v druhé výzvě na výrobu celovečerního filmu bude 100 milionů

17:32, 2. 6. 2024
Televize Film Aleš Borovan

Státní fond kinematografie mění aktuální Krátkodobou koncepci na rok 2024, což je jakýsi plán rozdělování peněz daňových poplatníků, komerčních televizí a dalších hráčů mezi filmaře v daném roce. Nejvýraznější změna se týká druhé výzvy na výrobu celovečerního filmu.

Druhá výzva Výroba celovečerního filmu bude vyhlášena v pozdějším termínu - od konce letošního září do konce října, rozhodnutí bude ohlášeno v lednu 2025. Celkově v této výzvě bude alokováno 100 milionů korun. Až doposud to bylo 60 milionů korun. Důvodem změn je předpokládaná transformace filmového fondu na audiovizuální fond.

Nově se objeví několik výzev - Výroba dokumentárního filmu (od konce září do konce října, s rozhodnutím v lednu) s alokací 12,5 milionu, Celoroční činnost institucí (od konce října do konce listopadu s rozhodnutím v únoru 2025) s alokací 14 milionů nebo Filmové festivaly a přehlídky v roce 2025 (od začátku srpna do začátku září s rozhodnutím v listopadu) s alokací 27 milionů korun.

Celkem se v krátkodobé koncepci 2024 rozděluje 370 milionů korun z prostředků daňových poplatníků, komerčních vysílatelů, TV platforem, kinařů a dalších hráčů. Z toho 253 milionů je určeno na výrobu českého kinematografického díla. Krátkodobá koncepce 2025 se nebude vzhledem k předpokládané transformaci fondu na audiovizuální fond vyhlašovat. Plánovaná transformace vychází z novely zákona o audiovizi, která již ukončila mezirezortní připomínkové řízení a nyní je ve vládě. Do parlamentu by se měla dostat snad do začátku léta. V případě schválení by novela měla platit od ledna 2025.

Více o audiovizuální novele v dřívějším rozhovoru s náměstkem ministra kultury Michalem Šaškem: