Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Boogie, Armada Films, Stink, Tomáš Mašín nebo Alice Nellis podepsali zásady „férového tendru“

09:03, 20. 6. 2024
Reklama/PR Aleš Borovan

Několik let trvající diskuse na reklamním trhu o tzv. férovém tendru dostaly další silný impuls. Velké reklamní produkce a desítky reklamních režisérů podepsaly Memorandum o férových podmínkách při zadávání tendru na výběr režiséra a produkce pro výrobu reklamního spotu. Současně vzniklo profesní sdružení reklamních režisérů (Sdružení reklamních režisérů).

Je to tak poprvé, kdy se na zásadách férového tendru shodla velká část režisérů a produkcí. Podle zástupců Asociace producentů v audiovizi (APA), která akci iniciovala, má memorandum jedenáct bodů. Kromě jiných jsou zde:

  • počet režisérů vyzvaných k vytvoření treatmentů je maximálně tři
  • jména a rozpočet nejsou tajné
  • na vytvoření treatmentu nemá režisér a produkce méně než 5 pracovních dní
  • součástí tendru je tzv. pitch fee (částka, kterou klient zaplatí za zpracování treatmentu a návrhu rozpočtu), pitch fee může odpadnout u single bid projektů, pokud je to zohledněno v celkové odměně
  • zadání tendru probíhá po zajištění financování a konkretizování práce režisérů
  • platba cancellation fee v případě zrušení tendru po odevzdání treatmentů a rozpočtů
  • do tendru se zadávají pouze hotové a klientem schválené skripty, zpětná vazba v případě neúspěšnosti je vítaná a ctí se duševní vlastnictví – kreativní nápady nevybraného režiséra nelze bez získání odpovídající licence použít
  • na straně tuzemských reklamních produkčních společností se průměrné náklady na jeden pitch (prezentace) odhadují na částky kolem sedmdesáti až sto tisíc korun, přičemž režiséři doposud treatmenty psali zdarma. Nyní si režiséři i produkce budou svou práci během pitche finančně nárokovat, aby byla pokryta alespoň část jejich vlastních prostředků a energie

"Cílem zavedení pitch fee, respektive pitch cost share částky, není, aby produkce a režiséři na tendrech vydělávali, tato minimální částka by měla vyjádřit základní respekt k odvedené práci. Věříme, že pokud klient za zpracování zaplatí, povede to také k větší kvalitě zadávání a nebude docházet k plýtvaní lidskou energií na špatně zadaných tendrech," tvrdí manažerka reklamní sekce APA Eva Dvořáková Pérez.

Mezi režiséry, kteří se zasazují o dodržování pravidel férových tendrů jsou Jasmina Blaževič, Wolfberg, Tomáš Mašín (na fotce vpravo, vlevo Petra Ondřejková z Amazing Productions), Mugshots, Marek Partyš, Tomáš Bařina, Roman Valent nebo Alice Nellis. Memorandum podepsalo celkem šedesát předních českých režisérů a režisérek. Mezi reklamními produkcemi to je například Armada Films, Ad Kolektiv, Bistro Films, Boogie Films, Creative Embassy nebo Stink. Memorandum by mělo v České republice vejít v platnost v lednu 2025.