Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Vláda schválila navýšení peněz pro Českou televizi a Český rozhlas z kapes lidí a firem

06:43, 27. 6. 2024
Ostatní Aleš Borovan

Bod pro ministra kultury Martina Baxu, který stojí za tzv. velkou mediální novelou. Ta počítá s razantním navýšením peněz pro nereformovanou Českou televizi a pro Český rozhlas. Novelu (fakticky jde o novely zákonů o ČT, ČRo a o televizních a rozhlasových poplatcích) nyní schválila vláda v čele s Petrem Fialou (foto). A to i navzdory vážným výhradám Legislativní rady vlády.

Na plénu poslanecké sněmovny by měl být legislativní návrh představen v následujících týdnech. Vládní koalice počítá s tím, že v případě schválení novely poslanci, Senátem a prezidentem, začne norma platit od ledna 2025. Mediální novela stanoví navýšení poplatků za veřejnoprávní média - nový poplatek za Českou televizi bude nastaven na úrovni 150 korun (navýšení o 15 korun) na domácnost a měsíc, u ČRo to bude 55 korun (plus 10 korun). Poplatky by se tak měly navýšit po 16 letech.

Současně bude nastavena indexace poplatku - "při dosažení 6ti procentní kumulované inflace za uplynulé kalendářní roky od posledního zvýšení se zvýší poplatky za ČT a za ČRo každý o 6 procent jejich aktuální výše. Při první indexaci se oněch 6 procent bude tedy počítat ze 150 korun u ČT a z 55 korun u ČRo." Rovněž se rozšiřuje okruh koncesionářských poplatníků - platit bude každá domácnost, která vlastní jakýkoliv přístroj pro příjem TV nebo rádiového signálu, to znamená i za mobil s internetem. Fakticky se tak jedná o zavedení nové daně z internetového připojení (za mobil bez připojení se platit nebude).

Změní se i platby u právnických osob - nově by měly platit podle počtu zaměstnanců (viz malý obrázek). Výjimka z DPH u veřejnoprávních médií zůstává na další tři roky. Naopak novela omezí některé typy komerční komunikace ve veřejnoprávních médiích. Navrhovaná úprava omezí sponzorské vzkazů na 260 hodin ročně. Novinka bude obsahovat zákaz komerčních sdělení na internetu a v aplikacích ČT a ČRo. Novela by měla podle propočtu ministerstva kultury do rozpočtu ČT přinést nově 865 milionů korun ročně, u Českého rozhlasu to bude nových 331 milionů ročně.

"Robustní a nezávislá média veřejné služby jsou pilířem demokratické společnosti. Proto považuji za klíčové, abychom jejich stabilitu zajistili i do budoucna. Velká mediální novela přináší řadu mechanismů, které zajistí udržitelné financování obou médií do budoucna a tím i veřejnoprávní službu," tvrdí Baxa.

Legislativní rada vlády poukázala na to, že novela spíše oslabí nezávislost veřejnoprávních médií. "Podle novely se do zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu navrhuje doplnit, aby ministr kultury s generálním ředitelem České televize a s generálním ředitelem Českého rozhlasu uzavíral Memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního, respektive rozhlasového vysílání. K této úpravě je třeba upozornit, že navrhovaným postupem může dojít k oslabení nezávislosti České televize a Českého rozhlasu na moci výkonné, mj. proto, že podle úpravy doplňované čl. I bodu 40 a čl. III bodu 41 návrhu zákona do zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu má navíc být nenaplňování memoranda důvodem pro odvolání generálního ředitele České televize, resp. Českého rozhlasu z funkce."

Rovněž podle vládních legislativců chybí "relevantní ekonomické údaje, zejména existující náklady České televize a Českého rozhlasu v porovnání s výnosy z koncesionářských poplatků a výnosy z povoleného rozsahu reklamy. Chybí také definice toho, proč a v čem je současné financování nedostatečné, tedy jaký rozsah financování je třeba, aby bylo možné plnit veřejnoprávní funkce těchto médií."