reklama
reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

CzechTourism vypsal filmový tendr s ultrakrátkou lhůtou

14:56, 8. 10. 2013
Film Aleš Borovan

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism se rozhodla nastartovat v Česku masovou filmovou turistiku.

K vytvoření informačního systému, který by zahraniční i české turisty lákal do jednotlivých regionů na místa spojená s natáčením známých filmů, se podle informací Borovan.cz rozhodla vypsat hned tři tendry. První z nich je již na světě - Vytvoření metodiky pro výběr filmů s destinačním potenciálem a návrh tras s tematikou vybraných filmů. Maximální cena je stanoven na 950 tisíc korun bez DPH. Vítěz by měl vytvořit metodiku pro výběr kvalitních filmů, díky které by měl vzniknout seznam "30 až 50 filmů s destinačním potenciálem". Z nich pak bude vybráno minimálně 14 filmů (počet krajů ČR), které se stanou "ústředním nástrojem marketingové podpory filmového turismu". Vybraný uchazeč rovněž vypracuje filmové trasy, související s vybranými filmy.

Další výběrové řízení, s mnohem s větším peněžním objemem, bude hledat subjekt, který zajistí práva k příslušným filmům. Třetí tendr by měl být vypsán k vytvoření informační mobilní aplikace, která bude turistu provázet po filmových místech, dále k vytvoření informačního portálu, vizuálu a propagace v masových médiích. Celkové náklady na projekt by se měly pohybovat okolo 30 milionů korun.

Hned u prvního tendru, ale i u projektu celkově, budou na případné zájemce číhat náročné požadavky. V první řadě ultrakrátká lhůta: tendr byl vypsán 7. října, nabídky je možné podávat maximálně do 23. října do 10 hodin. Obálky se budou otvírat ten samý den. U tendru jsou stanovena dvě kritéria - cena (70 procent) a kvalita (30 procent). Hrozí tak nebezpečí, že zvítězí nekvalitní nabídka s velmi nízkou cenou. Velmi obtížné bude získávání práv k filmovým dílům - mezi čtrnáctkou vybraných filmů má být i cca pět zahraničních snímků. Získání práv k sekvencím nebo fotografiím z těchto titulů je mimořádně nákladné a obtížné.

Filmová turistika přináší velký objem peněžních prostředků například Novému Zélandu, kde se natáčela slavná trilogie Pán prstenů. I v Česku se točila řada globálních velkofilmů, kupříkladu Casino Royale, Mission: Impossible nebo Letopisy Narnie: Princ Kaspian (foto).

Vaší pozornosti doporučujeme:

CzechTourism