reklama
reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Aktivističtí akcionáři tlačí na ČEZ, aby zjednodušil výplatu miliardové dividendy Hráči dne

11:37, 27. 6. 2022
Ostatní Aleš Borovan

Vypadá to nenápadně a jako přetahovaná o drobný detail, ve skutečnosti se hraje o desítky, možná stovky milionů korun. V úterý 28. června proběhne ostře sledovaná valná hromada energetického obra ČEZ (na fotce předseda představenstva Daniel Beneš). Čerstvé návrhy aktivistických akcionářů směřují k tomu, aby energetická firma zvolila jednodušší, a tím pádem přístupnější metodu vyplácení dividendy. To by pomohlo zvýšit objem skutečně vyplacených dividend, které se dostanou k akcionářům.

Předsednictvo ČEZ, který vlastní několik lokálních telco operátorů a provozuje Mobil od ČEZ, navrhlo výplatu dividendy ve výši 44 korun na akcii před zdaněním (ministerstvo financí jakožto zástupce akcionáře České republiky navrhuje 48 korun). Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu má být 4. červenec 2022. Firma by měla posílat oznámení o výplatě dividendy, o výplatu je nutné korespondenčně požádat nebo dividendu je možné osobně vyzvednout na některé z poboček České spořitelny. "Od 1. ledna 2023 již bude výplata probíhat pouze bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře."

Akcionáři Tomáš Chýle a Jan Hejkal však navrhují výplatu dividendy automaticky na registrovaný korunový účet, který mají akcionáři evidovaný v Centrálním depozitáři cenných papírů. Tím pádem by ČEZ v reálu vyplatil na dividendě více peněz - peníze by se dostaly i k akcionářům, kteří na návštěvu Spořitelny zapomenou, nebo k začasté seniorním akcionářům, pro které je stávající systém výplaty příliš komplikovaný. Podle odhadu insiderů se to může týkat vyšších desítek tisíc akcionářů. Energetické společnosti by rovněž odpadly náklady na obesílání akcionářů.