Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Albatros Media: nepotřebujeme speciální státní dotace, spoléháme na vlastní úspory a rezervy Hráči dne

08:15, 11. 4. 2020

Silný, sympatický a spíše výjimečný postoj v momentě, kdy i řada firem místních miliardářů po sedmi letech konjunktury natahuje ruku ke státu pro dotace. Největší knižní nakladatelství v Česku Albatros Media (AM) vlastní miliardářská dvojice Silke a Jaroslav Horákovi. AM nežádá o podporu v rámci aktuálně připravovaného balíčku financí pro vybrané nakladatele ani o jinou specifickou státní pomoc, podporu nebo dotaci nad rámec plošných opatření, která jsou k dispozici pro všechny firmy v České republice.

"Současná situace na nás doléhá stejně jako na všechny ostatní subjekty v oboru, i nám se ze dne na den zastavil přítok hotovosti. Albatros Media je však zodpovědnou a stabilní společností, která za současné kritické situace spoléhá na zásadní interní úsporná opatření a na vlastní provozní rezervy, a využije pouze běžných státních podpůrných nástrojů na plošnou pomoc všem firmám," uvádí firma, kterou vede ředitel Václav Kadlec (foto).

Doplňme, že AM za poslední čtyři fiskální roky vytvořila kumulativní čistý zisk ve výši 256 milionů korun. Odpisy každoročně dosahovaly řádu vysokých desítek milionů korun. Na druhou stranu běžel i investičně náročný, rozsáhlý akviziční program (i za pomoci bankovního financování Raiffeisenbank).

"Navzdory vlastní složité situaci naopak od začátku krize podporujeme další subjekty. Knihkupcům jsme prodloužili splatnost faktur, po celou dobu výpadku tržeb garantujeme všem našim zaměstnancům příjem ve 100 procent výši. Autorům, překladatelům, grafikům a všem dalším spolupracovníkům také hradíme včas a spolehlivě veškeré jejich pohledávky. Považujeme nicméně za nutné, aby se k této pomoci a podpoře přidal co nejrychleji stát, protože není v silách Albatros Media celý trh zachránit. Podporujeme a vítáme proto veškeré dosavadní kroky ministerstva kultury směřující především k záchraně malých nakladatelů."