Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

„Cenzurní“ tažení vládního zmocněnce narazilo u mediálních domů, Klíma končí Hráči dne

15:34, 15. 2. 2023

Vládní plán boje proti takzvaným dezinformacím, který kritici označují jako pokus zavést v Česku protiústavní cenzuru (viz zde), dostal ránu od vlivné Unie vydavatelů. Podle ní by měl vládní zmocněnec pro dezinformace Michal Klíma (foto) stáhnout kontroverzní Akční plán pro čelení dezinformacím. Mezitím bylo oznámeno, že Klíma končí, stejně tak je zrušena pozice vládního zmocněnce pro dezinformace (kterou mnozí nazývali vrchním cenzorem) a část jeho agendy převezme národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar. O tom, že je Klíma zralý na rezignaci, jsme psali již loni (viz zde).

"Důrazně protestujeme proti postupu přípravy a obsahu Akčního plánu pro čelení dezinformacím, který bude Vládě ČR předložen Vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací. Obsah Akčního plánu musíme bohužel označit za v řadě pohledů mylný, v důsledcích chybný a pro mediální prostředí škodlivý. Za nešťastný rovněž považujeme i postup, který byl při přípravě tohoto materiálu zvolen. Důvodů pro toto velmi silné hodnocení vidíme hned několik."

"V prvé řadě se Akční plán nevypořádává s nejzásadnějším problémem, co je vlastně dezinformace. Není zřejmé, co se za tímto širokým pojmem pro potřeby Akčního plánu skrývá. Tímto nedostatkem vzniká příležitost k svévoli výkladu pojmu dezinformace, díky čemu vzniká významná hrozba pro svobodu slova v České republice. Akční plán tímto nedostatkem zakládá namísto nástrojů obrany demokracie nebezpečí pro svobodný tisk a svobodu slova," uvedla Unie vydavatelů, která podle svých slov zastupuje 90 procent tiskové a část online zpravodajské a obsahové produkce v Česku.

Kritiku si vysloužil rovněž podivný záměr "nezávislým" médiím poslat z vládních peněz cca 100 milionů korun. Všem soudným z mediálního trhu bylo jasné, že tato podpora má výrazně korupční potenciál a že médium, které bere peníze od vlády, nemůže být nazváno "nezávislým". Stejně tak kritiku vyvolával podobný záměr posílat 50 milionů korun neziskovkám na údajný boj s dezinformacemi.