Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

ČT bude mít nového šéfredaktora zpravodajství a publicistiky, plus začaly fungovat ženské kvóty Hráči dne

17:11, 27. 10. 2023
Televize Aleš Borovan

Pokračují personální změny v manažerském týmu po nástupu nového ředitele České televize Jana Součka. Novým šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky České televize se stal Michal Kubal (foto). Ten bude mít i nové zástupkyně - Martinu Riebauerovou (řízení diskusních pořadů), Editu Horákovou Hardošovou (řízení všech domácích redakcí zpravodajství), Anetu Snopovou (řízení reportážních pořadů) - a nového zástupce Martina Řezníčka (řízení zahraniční aktivity, redakci i síť zahraničních zpravodajů). Mimochodem, podle analýzy Rady ČT Řezníček profesně vážně selhal u letošních prezidentských debat ČT. V roli producentů výroby, vysílání a digitálních produktů budou v čele divize stát Helena Veselá a František Lutonský.

Podle dřívějších vyjádření ředitele Divize zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny však není jisté, zda u Kubalových nových zástupkyň rozhodovaly profesionální kvality. Mrzena se již dříve dal slyšet, že bude tlačit do manažerských funkcí ve zpravodajství hlavně ženy (tj. nasadí ženské kvóty). "V personální oblasti chci výrazně posílat úlohu žen ve vedení celé divize i ve vysílání. Počítám s tím, že více žen se objeví ve vedení všech redakcí a úseků. Mým dlouhodobým cílem je zavést pravidlo 50ti procent žen a 50ti procent mužů ve všech částech vysílání, všude na obrazovce i mimo ní," uvedl Mrzena. Z tohoto Mrzenova vyjádření by se tak dalo dedukovat, že hlavními kvalitami Riebauerové, Hardošové a Snopové pro dané funkce je fakt, že jsou ženy.

Michal Kubal je jedna z hlavních tváří zpravodajství ČT, moderuje Události a Události, komentáře a dlouhá léta řídí i zahraniční redakci. Působil jako stálý zpravodaj v USA, reportoval z válečných konfliktů a vedl rozhovory s předními světovými osobnostmi. V posledních letech moderuje i klíčové diskusní a zpravodajské pořady ČT24 a z pozice zástupce šéfredaktora dohlíží na chod všech odborných redakcí.