Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Chystaná změna zákona o regulaci reklamy uvolní ruce televizím a vydavatelům Hráči dne

08:20, 19. 4. 2021
Reklama/PR Aleš Borovan

Novela zákona o regulaci reklamy 40/1995, která vstoupí v účinnost od 26. května, významně uvolní ruce provozovatelům televizního, rádiového vysílání, obcím, majitelů venkovních reklamních ploch nebo vydavatelům periodického tisku. Podle informací Borovan.cz totiž novela ze zákona vypustí ustanovení o spoluodpovědnosti šiřitele za šíření reklamy na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Tato povinnost platila od roku 2017 a vycházela z následujícího odstavce (§ 6b): "V případě reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a šiřitel společně a nerozdílně." Zákon současně zakazoval reklamu na "humánní léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky" a zároveň určoval, že "reklama na humánní léčivý přípravek musí podporovat jeho racionální používání objektivním představením tohoto přípravku bez přehánění jeho vlastností."

Posledních několik let za plnění těchto ustanovení spoluodpovídal i šiřitel, tedy televize, rádia, vydavatel novin atd. To v praxi znamenalo, že tito šiřitelé reklamy měli podle zákona zjišťovat reálné složení produktů, zkoumat jejich účinky či disponovat odbornou kvalifikací, přestože se na tvorbě obsahu reklamy nepodíleli.

To od konce května tedy nebude platit, spoluzodpovědnost šiřitele reklamy u těchto produktů bude odstraněna. I po novele má regulátor stále možnost zakázat šíření reklamy, která je podle jeho názoru v rozporu se zákonem.

Podle informací Borovan.cz dosavadní spoluodpovědnost šiřitele neomezovala příslušné reklamní investice výrobců výše uvedených produktů. Šiřitelé spíše museli kalkulovat s případnými pokutami. Nyní za ně ušetří. Zástupci Asociace komerčních televizí (AKTV), které zastupují zájmy komerčních stanic, nadcházející novelu nechtěli komentovat.