Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Jedna z online služeb Seznam.cz v podezření z porušení antidiskriminačního zákona Hráči dne

11:00, 13. 8. 2018

Centrální management Seznam.cz (majitel Ivo Lukačovič) podle všeho neuhlídal podivné aktivity jedné z online služeb firmy. Seznamácký server Prozeny.cz na letošních hudebních festivalech Aerodrome a Benátská! provozoval speciální relaxační a lifestylovou zónu. Jak na dotaz Borovan.cz potvrdila mluvčí Seznam.cz Aneta Kapuciánová, byla určena "pouze ženám a muži do ní nebyli vpouštěni". To zavdává podezření z porušení antidiskriminačního zákona 198/2009.

Konkrétně by zmíněné lounge zóny Seznam.cz podle některých názorů mohly naplňovat znaky paragrafu 2, číslo 3 daného zákona: "Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení...".

Obecně, pokud někdo do určitého prostoru nebo ke konzumaci vybraných služeb nepouští kupříkladu černochy, Židy nebo homosexuály, je to v Česku za současné legislativy považováno za diskriminující a protiprávní. Konečný verdikt ohledně (ne)porušení zákona lounge zónami Seznam.cz však může dát jedině soud.

Dle očekávání, Seznam.cz své lounge zóny na Aerodrome a Benárská! diskriminační nepovažuje. "Nemyslíme si , že by lounge zóna porušovala antidiskriminační zákon, který vychází z pojetí diskriminace jako neodůvodněné nerovnosti, z požadavku, aby nedocházelo k bezdůvodnému zvýhodňování nebo znevýhodňování jedněch před druhými. Ne každý rozdíl v zacházení vede nezbytně k neoprávněné diskriminaci," tvrdí poněkud neurčitě Kapuciánová (znamená to, že existuje i oprávněná diskriminace?, pozn. aut.) a pro jistotu doplňuje, "Seznam.cz je proti všem formám diskriminace ve smyslu negativního zacházení z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru."