Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Kina Cinema City unikla případné pokutě antimonopolního úřadu kvůli poplatku za filmy Hráči dne

09:25, 1. 6. 2022
Film Aleš Borovan

Řetězec multiplexů Cinema City Czech (CCC; foto), který patří do nadnárodní skupiny Cineworld, si může oddychnout. Antimonopolní úřad, který se zabýval podnětem ohledně možného zneužití dominantního postavení CCC na českém trhu, firmě neudělí žádnou pokutu. Věc se podle úřadu týkala účtováním poplatku virtual print fee (VPF) údajně ve výši až 500 eur za každý kinosál, v němž bude film nasazen. Poplatek VPF započali provozovatelé kin celosvětově účtovat kolem roku 2009. "Sloužil k úhradě nákladů na digitalizaci kinosálů, z níž měli prospěch zejména producenti filmů. Z tohoto důvodu požadovali provozovatelé kin tuto nákladnou investici od producentů uhradit."

CCC účtoval VPF producentům filmových děl (přeneseně přes jejich distributory) podle úřadu od roku 2011 na úhradu digitalizace kinosálů. "Od poloviny roku 2017 postupně přestával poplatky VPF vybírat od skupiny významných hollywoodských producentů, se kterými jako jedinými podepsal smlouvy o hrazení nákladů digitalizace s pevně stanovenou částkou k úhradě. Poslední z těchto smluv byla ukončena v polovině roku 2020, avšak od ostatních producentů filmových děl, s nimiž smlouvy dojednány nebyly, byl poplatek VPF nadále vybírán. Soutěžitel Cinema City přitom dostatečně nezdůvodnil, proč jsou tímto poplatkem zatíženy filmy pouze určitých producentů."

"Výše popsané jednání úřad vyhodnotil jako indicii možného zneužití dominantního postavení spočívající v uplatňování rozdílných podmínek vůči filmovým producentům při shodném či srovnatelném plnění, aniž by pro to existovaly objektivně ospravedlnitelné důvody. Tímto jednáním mohlo docházet ke znevýhodnění zejména českých a evropských producentů filmových děl v hospodářské soutěži s producenty hollywoodskými." V průběhu šetření pak kinořetězec Cinema City podle úřadu upustil od vybírání poplatku od zbývající skupiny distributorů, antimonopol tak v dané věci nezahájil správní řízení.