Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Končící ředitel ČT Dvořák má radním předložit plánované smlouvy nad jeden milion Hráči dne

12:36, 22. 6. 2023
Televize Aleš Borovan

Rozloučení aktuálního ředitele České televize Petra Dvořáka (foto) a Rady ČT (která Dvořáka před několika dny nezvolila do třetího období) neprobíhá zrovna v přátelském duchu. Radní včera schválili usnesení, kterým Dvořáka vyzvali k "neodkladnému předložení nejpozději do 16. července návrhu všech smluv, které má v úmyslu uzavřít či nechat uzavřít do konce svého funkčního období (to znamená do září 2023, pozn. aut.). U každé uvede druhou smluvní stranu, předmět smlouvy, předpokládané smluvní plnění ze strany České televize a dobu, na kterou má být smlouva uzavřen. A to pokud se jedná o smlouvy přesahující hodnotu jeden milion korun." Dále by měl Dvořák informovat radu či její dozorčí komisi o záměru uzavřít či nechat uzavřít smlouvy, jejichž plnění přesáhne Dvořákovo funkční období a pokud jejich objem přesáhne milion korun. Návrh předložil radní Ladislav Mrklas.

Dvořáka tento požadavek evidentně rozčílil. "Snažíte se zcela nezákonně a zcela mimo rámec všech zákonů ingerovat (zasahovat, vměšovat, pozn. aut.) do fungování České televize. Nerozumím tomu... Já mám fungovat podle pokynů rady, pokud jsou v souladu se zákonem. Samozřejmě vám nemohu bránit, aby jste takové usnesení přijali, to je vaše právo. Podle mého názoru není v souladu se zákonem. A pro mne má stejnou relevanci, jako když se usnesete, že bych měl zítra po hlavě skočit z výškové budovy. Tak taky nebudu konat. Protože to nedává smysl a vy tu kompetenci nemáte, takové usnesení mi přikázat," reagoval Dvořák.

Dle posledních Dvořákových slov je patrné, že šéf Kavek požadované informace radě nedodá. Vyvstává tak dost zapeklitý právní problém - podle zákona o ČT do působnosti rady náleží kromě jiného "kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu" nebo "sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů v České televizi". Konec Dvořákova působení v čele Kavčích hor se tak ponese v duchu právních půtek a vzájemného šťouchání s kontrolním orgánem.

Podle ředitele ČT veřejnoprávní stanice za posledních 5 měsíců uzavřela 14 tisíc smluv. V tuto chvíli se například jedná o prodloužení výroby pořadu Kluci v akci nebo o nákupu další práv na taneční show StarDance.