Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Novým provozním ředitelem mediazastupitelství Radiohouse jmenován Friml Hráči dne

10:47, 2. 6. 2023

Mediální zastupitelství Radiohouse (skupina Media Bohemia), zastupující kromě jiného Rádio Blaník, Hitrádio, Fajn rádio, Rock rádio, mění způsob obsluhy národních klientů. Oddělení agenturního obchodu zastřeší dosavadní aktivity mediálních agentur a péči o jejich stávající inzerující zadavatele. Vzniká nové výzkumně-analytické oddělení, důraz bude také kladen na rozvoj a vzdělávání prostřednictvím projektu Mediální akademie a na podporu rádia v mediálním mixu zadavatelů.

Implementaci a provoz těchto aktivit od června zastřeší Karel Friml (foto) v nové roli provozního ředitele. V rámci divize centrálního obchodu v návaznosti nato posiluje oddělení Key Accout, které bude hlavním článkem front office pro významné zákazníky. Klíčovou úlohu v tomto projektu přebírá ředitel divize centrálního obchodu Petr Harcuba. Ředitel podpory prodeje Zdeněk Kůs zastřeší client service klíčových přímých národních zadavatelů v rámci oddělení Key Account a zaměří se taktéž na proces akvizice velkých zadavatelů sídlících v regionech.

"Vnímáme měnící se mediální trh a jeho požadavky, stejně tak je našim cílem zvýšit investice reklamních zadavatelů do rádia jako mediatypu, tak jak to je běžné nejen v evropských zvyklostech. Současný stav v ČR odráží málo efektivní marketingová a analytická podpora rádia, jak ze strany obchodních zastoupení, tak mediálních a kreativních agentur, směrem k velkým zadavatelům. A proto je třeba mezi všemi subjekty mediálního řetězce hledat shodu opřenou o reálná data a výsledky komplexních analýz a porovnání s ostatními mediatypy," uvedl Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.