Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

O2 chce v případě nekonání valné hromady vyplácet zálohy na dividendy Hráči dne

Představenstvo mobilního operátora O2 (majitel Petr Kellner) má alternativní plán pro případ, že se neuskuteční plánovaná valná hromada 16. dubna (což je vzhledem k pandemii vysoce pravděpodobné). Pro případ neuskutečnění VH O2 vyplatí zálohy na dividendu společnosti za rok 2019 ve výši 100 procent navrhované dividendy uvedené v pozvánce na valnou hromadu. To znamená na každou akcii v nominální hodnotě 10 korun bude připadat záloha ve výši 17 korun. Výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, záloha bude splatná dne 6. května 2020.

Oproti tomu zálohu na emisní ážio vyplácet nelze, a proto představenstvo (na fotce předseda představenstva Jindřich Fremuth) o vyplácení záloh na emisní ážio nerozhoduje.

Představenstvo O2 původně navrhlo vyplatit dividendy za rok 2019 v celkové výši 5,274 miliardy korun. Je to stejná výše dividendy jako za rok 2018. Nad rámec běžné výplaty dividendy se měla mezi akcionáře rozdělit i část emisního ážia firmy v rozsahu až 1,241 miliardy (4 koruny před zdaněním na akci o hodnotě 10 korun; stejná cifra jako loni).