Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Operátor O2 chce vyplatit dividendu ve výši 5,3 miliardy Hráči dne

Představenstvo mobilního operátora O2 Czech Republic (většinový majitel Petr Kellner) navrhlo vyplatit dividendy za rok 2019 v celkové výši 5,274 miliardy korun, což představuje 17 korun před zdaněním na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 korun (99 procent čistého nekonsolidovaného zisku za rok 2019). Je to stejná výše dividendy jako za rok 2018. Nad rámec běžné výplaty dividendy by se měla mezi akcionáře rozdělit část emisního ážia firmy v rozsahu až 1,241 miliardy (4 koruny před zdaněním na akci o hodnotě 10 korun; stejná cifra jako loni). Datum splatnosti dividendy a částky odpovídající snížení emisního ážia je 6. května 2020.

Představenstvo operátora (na fotce předseda představenstva Jindřich Fremuth) navrhne snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií. Představenstvo navrhuje zrušení 9 337 910 vlastních akcií o jmenovité hodnotě 10 korun korun Všechny návrhy by měla schválit valná hromada, která se uskuteční 16. dubna 2020. O2 Czech Republic rovněž schválila výplatu podílu na zisku dceřinky O2 Slovakia za rok 2019 ve výši 53,1 milionu eur (cca. 1,3 miliardy korun).