Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

PPF přesouvá matku finančních investic z Nizozemí do Česka Hráči dne

17:41, 9. 6. 2021

Nizozemský vehikl PPF Financial Holdings, který zastřešoval investice PPF ve finančním sektoru - Home Credit, PPF banka, Air Bank, Mobi Banka a ClearBank, se přesouvá do České republiky. Nově tak byla do českého obchodního rejstříku zapsána společnost PPF Financial Holdings, která má formu akciovky (nizozemská firma byla něco jako s.r.o.).

"S ohledem na rozsah a regulatorní význam bankovních služeb poskytovaných PPF bankou a Air Bank, tedy bank se sídlem v Česku, už nyní je pro skupinu společností zastřešených PPF Financial Holdings konsolidujícím orgánem dohledu Česká národní banka. Přesun sídla do ČR tak přinese finančnímu holdingu zjednodušení dohledových a licenčních procesů, a tím pádem i provozní úspory," uvedla Kateřina Jirásková, finanční ředitelka PPF.

V posledních několika letech se podle PPF snížily rozdíly mezi ČR a Nizozemskem v oblasti ochrany investic. "Zmizel tak jeden z hlavních důvodů pro zachování sídla společností, pod kterou Skupina zastřešuje svá aktiva v oblasti bankovnictví a finančních služeb, právě v Nizozemsku. Od poloviny roku 2018 je navíc společnost PPF Financial Holdings emitentem dluhopisů na českém regulovaném trhu. Proto dává smysl mít sídlo v zemi, kterou si při emisi zvolila jako referenční stát, a tím i prostředí pro uspořádání právních vztahů se svými věřiteli." Z pohledu daňových odvodů neznamená podle skupiny přesun sídla PPF Financial Holdings významnější změnu.