Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Ředitel ČT má nový etický panel, jsou v něm novinářka nebo mluvčí lékařské komory Hráči dne

18:01, 19. 6. 2024
Televize Aleš Borovan

Ředitel České televize Jan Souček (foto) má nový etický panel. Ten předchozí (Petr BrodRichard HindlsPetr HolubecVáclav Pačes a Nikolaj Savický) rezignoval na konci letošního března kvůli dlouhodobým rozporům se šéfem Kavčích hor. Souček dnes nové členy panelu představil Radě ČT. Všechny nominované radní schválili.

Do pětičlenného poradního orgánu usednou novinářka Alžběta Bajgartová, proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Maxim Tomoszek, mluvčí České lékařské komory Michal Sojka, emeritní ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a dokumentarista a vyučující na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI Jan Hanák.

"Etický panel České televize vnímám jako nepostradatelný poradní orgán při výkonu své činnosti. Jeho základním posláním je posuzování otázek, které vyplývají z uplatňování Kodexu ČT. Má posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. Věřím, že nominovaní odborníci mi pomohou právě ve složitých otázkách a posílí důvěru v Českou televizi," uvedl Souček.