reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Reklamní hráč BigBoard Praha zrušil emisi dluhopisů Hráči dne

08:32, 5. 1. 2021
Reklama/PR Aleš Borovan

Velký hráč na trhu s venkovní reklamou (out-of-home) BigBoard Praha, kterého v loňském roce těžce zasáhly dopady koronavirové pandemie, dle očekávání k 30. prosinci 2020 zrušil emisi dluhopisů BigBoard 5,55/25. Jedná se o loni na jaře vydanou, ale veřejnosti neupsanou emisi dluhopisů o objemu až 1,2 miliardy korun. Upsány byly jen dluhopisy ze strany BigBoard Praha (470 milionů).

"Společnost učinila toto rozhodnutí po zvážení kladů a záporů uvažovaných scénářů budoucí struktury dlouhodobého financování společnosti. S ohledem na obtížnou predikci vývoje na trhu s korporátními dluhopisy v době výskytu a šíření koronaviru, a s tím související velmi obtížnou predikci vývoje tržeb v odvětví venkovní reklamy v delším časovém horizontu, se společnost rozhodla ponechat dlouhodobé financování ve formě úvěru od J&T Banka," informoval spolumajitel a předseda představenstva Richard Fuxa (foto).

Skupinu BigBoard Praha majoritně (60 procent) ovládá JOJ Media House spojovaná s lidmi kolem finanční skupiny J&T. Dalších 20 procent drží mediální podnikatel Fuxa a 20 procent vehikl Touzimsky Kapital Holding, spojovaný s Irenou Valentovou a miliardářem Janem Veverkou.