Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

RRTV: pořad moderovaný Norou Fridrichovou porušil zákon o rozhlasovém a TV vysílání Hráči dne

08:44, 15. 8. 2022
Televize Aleš Borovan

Další odfláknutá novinářská práce publicistiky České televize, alespoň podle velké vysílací rady (RRTV). Publicistický pořad ČT 168 hodin ze dne 12. června se v jedné ze svých reportáží zabýval tzv. "manželstvím pro všechny" (ve skutečnosti se nejedná o všechny, již tento název je manipulativní, pozn. aut.). Podle členů RRTV tak pořad, moderovaný Norou Fridrichovou (viz screen), nedodržel ani ty nejzákladnější standardy novinářské práce, to znamená objektivitu a vyváženost, a spíše připomínal aktivistické vysílání. To samozřejmě neodpovídá nárokům, kladeným na publicistický obsah veřejnoprávního média.

Jak čerstvě uvedla vysílací rada, v reportáži "byla problematika možného uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví prezentována nevyváženě ve prospěch uzákonění takových manželství." Podle RRTV se tak jedná o porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001, který stanoví že "provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti".

"Reportáž byla pojata způsobem, který schvalování uzákonění manželství osob stejného pohlaví představuje v pozitivním světle jako správný přístup, kdežto názory a argumenty odpůrců těchto manželství prezentuje jako zastaralé a v dnešní době nepřijatelné. Provozovatel vysílání tak nezajistil, aby v tomto politicko-publicistickém pořadu bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění," uvedla RRTV.