Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Strategic Consulting Hráči dne

11:31, 11. 9. 2014
Aleš Borovan

Po měsících odkladů vydavatel Jan Čížek ze Strategic Consulting konečně spustil bezplatný týdeník Naše Praha. Jedná se o časopis distribuovaný v nákladu 537 tisíc výtisků do schránek pražských domácností. Vychází v devíti mutacích podle městských obvodů. Původní termín startu byl stanoven na 1. května.