Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Televizního studio České televize Brno má nového šéfa, nastoupí v listopadu Hráči dne

08:52, 19. 10. 2023
Televize Aleš Borovan

Novým ředitelem Televizního studia České televize Brno se od listopadu stane manažer Petr Albrecht (foto). Ten vyšel vítězně z konkursu, který probíhal v uplynulých týdnech. Návrh na jmenování nového ředitele včera schválila Rada ČT. Vizí dosavadního vedoucího regionální zpravodajské redakce je "posílení produkce brněnského studia, podpora kultury a náboženských témat nebo rozvoj tvorby pro děti a smyslově postižené diváky". Cílem čtyřletého mandátu je podle ČT také sloučení dvou provozních budov studia.

"Televizní studio Brno vnímám jako dobře řízenou a dobře fungující součást veřejnoprávní České televize. Na tomto základu chci stavět. Mým záměrem není měnit celý systém, ale soustředit se na detaily, upravovat směr i formu a hledat neobjevená místa. Projekt rozvoje brněnského televizního studia předkládám po pečlivém prostudování a v souladu se závěry vítězné koncepce ředitele České televize Jana Součka," uvedl Albrecht.

Albrecht pracuje v České televizi od roku 2009, dosud zastával pozici vedoucího redakce zpravodajství TS Brno. Souběžně s tím se věnuje pedagogické činnosti, kdy vede kurzy o televizní žurnalistice na Masarykově univerzitě. Kariéru začínal v Lidových novinách, vystudoval marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a mediální studia a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci.