reklama
reklama
Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Zpravodajství ČT podle vysílací rady porušilo zákon, mělo nadržovat LGBT aktivistům Hráči dne

13:56, 9. 4. 2021
Televize Aleš Borovan

Ředitel zpravodajství a sportu České televize Zdeněk Šámal (foto) má průšvih, a hned dvojitý. Ad jedna, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) čerstvě konstatovala porušení zákona v souvislosti s jedním pořadem ve zpravodajství ČT, které spadá pod Šámala. Ad dvě, věc přichází ve dvojnásob nevhodnou dobu - podkopává pozice Šámalova nadřízeného, ředitele ČT Petra Dvořáka, kolem kterého se nyní hraje složitá mocenská hra (viz dole odkaz pod textem).

Podle RRTV došlo k porušení "§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin."

K porušení zákona mělo dojít v pořadu Události v regionech (Praha), vysílaného v listopadu 2020 na ČT1, ve kterém redaktor a redaktorka ČT návodně naznačovali podpis petice za zavedení kontroverzního tzv. homosexuálního manželství. Toto tzv. manželství v konečném důsledku podle mnohých povede k porušování Úmluvy o právech dítěte (právo znát své skutečné rodiče a právo na jejich péči), kterou Česko ratifikovalo (tento aspekt reportáž z neznámého důvodu opomenula, stejně jako existenci protipetice).

Pořad podle RRTV "v závěru obsahoval sekvenci záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný návod na podepsání konkrétní petice. Prezentace takovéhoto návodu fungovala jako předestření možnosti podepsat petici, a tím jako nepřímá výzva k podpisu petice. Vizuální sdělení tak vyznívalo jako jednostranné sdělení na podporu názoru organizátora petice, názoru vyjádřeného textem petice.... Odvysíláním výše specifikovaného návodného vizuálního sdělení provozovatel porušil povinnost, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti," uvedl předseda rady Ivan Krejčí. K blíže nespecifikované nápravě má dojít "7 dní ode dne doručení upozornění".

ČT zatím toto rozhodnutí rady nedostala oficiální cestou, takže se doposud nevyjádřila.