Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Aleš Valenta: Německý rok 1968 Recenze

13:19, 17. 1. 2023

Jen výjimečně podá český historik nebo publicista, věnující se zahraničním historickým tématům, tak soustředěný, precizní a tak ohromující výkon, jako se to podařilo Alešovi Valentovi v případě jeho publikace Německý rok 1968. Jistě, stejně uhrančivá a vyčerpávající je například publikace Jan Žižka Petra Čorneje, husitský vojevůdce a jeho doba je však bytostně české téma s množstvím pramenů v tuzemských archívech.

Šíři Valentova záběru naznačuje již podtitul Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN (Spolková republika Německo, pozn. aut.). Jen nástinu zvláštní německé mentality, formované luterským protestantismem, sklony k idealismu, "záchraně" světa, páchání dobra a opožděným vznikem moderního německého národa a státu (a z toho plynoucí vydobýt si pozici v evropské mocenské konstelaci), věnoval Valenta úvodních sto stránek (!).

Teprve s tímto základem a kontextem se autor pouští do brilantního a detailního popisu marxistické kulturní revoluce (s viditelným vrcholem v roce 1968), která v druhé polovině 20. let definitivně přepsala společenskou a politickou mapu západního Německa a s jejímiž neblahými důsledky (Green Deal, Energiewende, popularita levicového extremismu u německých sousedů, degenerace liberalismu či vstup extremistických Zelených do vlády) se nyní potýkají okolní evropské země.

Valentova kniha přitom není pouhým suchým popisem, jak marxistické a neokomunistické myšlenky po druhé světové válce pozvolna pronikly prostřednictvím moderny, Frankfurtské školy, univerzitních kampusů a dlouhého pochodu institucemi do německé společnosti. Celá kniha je napěchována Valentovými trefnými, brilantními a osvěžujícími postřehy, úvahami, dedukcemi a komentáři, které jsou jednou z nejcennějších ingrediencí Německého roku 1968.

Naprosto stěžejní kniha pro poznání celé šíře a důsledků neokomunistické revoluce, které v SRN vedly k oprášení, tolerování myšlenek a nakonec k mocenskému vítězství radikální neokomunistické levice, která je aktuálně v Německu významnou součástí Scholzovy vlády. Pro člověka ze sovětské koloniální říše šokující skutečnost, díky Valentově knize dobře pochopitelná.