Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Kateřina Bečková: Vltava a její břehy, 1. díl Recenze

11:17, 19. 1. 2016

V dnešní době, kdy část mainstreamových politiků tvrdí, že evropská kultura je cosi bezcenného, co by se mělo rozpustit v náporu jiných kultur, je extrémně důležité uchovat si historickou paměť a porozumět konání našich dědů, pradědů a prabáb. Jen tak můžeme pochopit současnost. Poučení čtenáři sáhnou třeba po povedené a osvědčené edici Zmizelá Praha (nakladatelství Paseka). Ta nyní přišla s výtečným nápadem zmapovat historii pražských nábřeží a břehů.

Látka na první pohled nenápadná, skrývající však mnohé drahokamy. Vždyť kdo dnes tuší, že ještě přes nějakými 120 lety (směšně krátká doba) byla v okolí dnešního Národního divadla (bývalá Vojtěšská čtvrť) v podstatě průmyslová zóna s mlýny, koželužnami, prádelnami a drobnou tovární výrobou? Anebo jak se stavěly v Praze vltavské jezy či jednotlivá nábřeží a mosty (na fotce řetězový most Františka I. u ND)?

Kdo dnes hořekuje nad ničivými povodněmi v hlavním městě, měl by vzpomenout na katastrofu ze září 1890, kdy velká voda vybourala hned tři oblouky Karlova mostu (dnes to místo ani nepoznáte). Atd. atd. Dávno zaniklé scenérie, fotografické obrazy a výjevy odhalují neznámou a v podstatě naprosto zapomenutou historii Prahy a zvědavý čtenář jásá nad objevováním netušených souvislostí.

Autorka publikace Kateřina Bečková v 1. dílu postupuje po obou pražských březích od Františku proti proudu řeky až někam do Braníka. Jinými slovy, v pokračování se můžeme těšit na další pasáže od Karlína a Holešovic dolů po proudu. Netrpělivě čekáme na 2. díl!