Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Václav Kadlec: Trilogie Padesát odstínů jsme prodali přibližně půl milionu kusů Rozhovor

14:21, 9. 3. 2015

V uplynulých letech se na knižním trhu zkonsolidovaly dva obří hráči. Skupina Euromedia Group propojená s Neoluxorem a Levnými knihami a se silnými investory z J&T v zádech a Albatros Media (AM), která roste díky pohlcení řady konkurenčních firem. „Program akvizic není ještě ukončen,“ naznačuje ředitel Albatros Media Václav Kadlec. 

B.: V posledních dvou letech provedl Albatros Media na knižním trhu ojedinělou řadu akvizic: Nakladatelství Fragment, B4U Publishing, Management Press, Nakladatelství XYZ, majoritu e-Reading, Computer Press. Jaká byla východiska a cíle tohoto postupu?

Akviziční program se rozeběhl na podzim 2010, kdy Albatros koupil Computer Pressu a R+H, společnost provozující nakladatelství Motto. Na jaře 2011 následovala akvizice Nakladatelství XYZ. Poté došlo k určitému zpomalení. V loňském roce se nám opět povedlo několik nákupů. Rozhodnutí rozšířit skupinu padlo poprvé na přelomu let 2009 a 2010. Cílem bylo využít unikátních prodejních kanálů, které máme a které nám fungují, například Klub mladého čtenáře, využít nákladové synergie a rozšířit nabízené portfolio. V době první akvizice Albatros Media v podstatě vydával pouze dětskou literaturu a okrajově také dospělé fiction tituly. Akviziční program měl vytvořit další „nohy“ Albatrosu, to znamená vydávání non fiction publikací a fiction pro dospělé.

B.: Chcete vyrovnat pozici největšího hráče na trhu Euromedia Group? Skupina AM má obrat něco přes 600 milionů, EG něco přes miliardu.

V tuto chvíli je naše strategie expanzivní. Chceme zvyšovat tržní podíl a soustředit se na vybrané segmenty, které jsou pro nás strategické. To znamená dětská a young adult literatura. To jsme si splnili nedávným nákupem Nakladatelství Fragment, který nás v dětském a young adult segmentu posunul někam k podílu 40 až 50 procent. Současný celkový obrat skupiny přes 600 milionů představuje něco mezi 13 až 15 procenty na velkoobchodním trhu.

B.: Ale akvizice Computer Pressu nebo Management Press šla mimo tyto strategické segmenty.

Ty u nás vytvořily onu non fiction „nohu“. V prvopočátku vznikla nákupem Computer Pressu, Management Press „vyztužil“ segment manažerské a ekonomické literatury.

B.: A non fiction literatura je pro Albatros Media strategický segment?

Je to strategický segment číslo dva.

Nákupy konkurenčních vydavatelství financují částečně banky

B.: Zpět k Euromedia Group. Chcete se dostat před tohoto největšího knižního hráče?

Není to primární cíl. Obrat nad miliardu Euromedie je generovaný kromě prodeje vlastních knih i knižní distribucí pro ostatní nakladatele. Albatros Media se chce soustředit na obrat z prodeje vlastních vydaných titulů. To je klíčové. Chceme tedy expandovat v šíři contentu a v jeho obratu.

B.: Vzešel impuls k tomuto akvizičnímu programu od majitelů nebo šlo čistě o rozhodnutí tehdejšího managementu schválené vlastníky?

Upřímně řečeno nevím, první akvizice se odehrály před mým příchodem. Sám jsem se stal členem skupiny právě z pozice ředitele první akvizice – Computer Pressu. Nicméně celé to vzniklo po strategické debatě tehdejšího ředitele Michala Krejčího s majiteli, manželi Horákovými.12

B.: Jak velký objem finančních prostředků jste na akvizice celkem vynaložili?

To nemohu komentovat.

B.: Můj odhad se pohybuje v řádu stovek milionů korun.

Opět bez komentáře.

B.: Peníze na nákupy jste vzali z poměrně slušných zisků nebo část financovaly banky?

Jednalo se vždy o kombinaci s bankovním financováním.

B.: Takže Albatros Media musí splácet úvěry, je v bankovní zástavě?

Ano, splácíme úvěry. Samotná Albatros Media v zástavě není, ale například Fragment ano. Nicméně to bude platit jen do jeho fúze s mateřskou firmou.

B.: Máte nějakou stálou financující banku nebo je to případ od případu?

V loňském roce na jaře jsme vypsali výběrové řízení na nové bankovní financování. V tuto chvíli již rok spolupracujeme s Raiffeisenbank a řešíme s ní i všechny rozvojové. Předtím to byla LBBW.

B.: Využíváte při akvizicích služeb nějakých poradců?

V každém akvizičním projektu spolupracujeme s právním a ekonomickým poradcem. Tím právním je k naší dlouhodobé spokojenosti renomovaná právní kancelář Havel, Holásek & Partners, kteří pro nás dělají například hloubkové due diligence, připravují dokumentaci atd. Nemáme však přímo akvizičního poradce, který by vytipovával subjekty a vyjednával s nimi o podmínkách. Tyto aktivity realizujeme osobně.

B.: Jaký měly tyto akvizice dopad na vnitřní strukturu firmy nebo skupiny a jaký na řídící struktury?

Co se týká bývalých majitelů kupovaných firem, pracujeme v obou možných modelech. Za prvé okamžité manažerské převzetí. To byl případ Computer Pressu nebo Management Pressu. Druhým modelem je, že vlastník zůstává dál ve společnosti, je to špičkový odborník v určité oblasti. Například Romana Přidalová v nakladatelství Motto umí skvěle vyhledávat tituly, komunikovat s autory nebo připravovat ediční plány. Totéž platí i o Petru Tychtlovi z XYZ, B4U Publishing a částečně i Fragmentu.

B.: A co se týká vnitřní struktury Albatros Media?

Určitě dochází ke změnám. Snažíme se maximálně využívat synergií, slučovat paralelní úseky, pokrátit duplicitní agendu a zaměřit kupované subjekty především na ediční a vydavatelskou činnost. Marketing, obchod, logistiku a administrativu přenášíme do Albatros Media.

B.: Propouštěli jste?

Nebylo to nikdy úplně dramatické. Výsledný tým je vždy větší, než původní v Albatros Media. Navíc se vždy snažíme chovat maximálně férově.

B.: Díky akvizicím jste hodně posílili v segmentu dětské, young adult literatury a odborné a ekonomické literatury. Budete chtít posílit ještě nějaký segment?

Samozřejmě máme nějaké oblasti, které chceme v budoucnu rozvíjet, ale nechci je jmenovat.

B.: Co třeba knihy o vaření? Narážím samozřejmě na loňskou raketu Láďu Hrušku, kterého vydala konkurenční Euromedia.

Určitě ano. Nechci mlžit, v případě vydání kuchařky Ládi Hrušky byla Euromedia šikovnější a úspěšnější než my.

Albatros Media čeká fúze koupených společností

B.: Řekli jste v oblasti akvizic poslední slovo?

Program akvizic není ukončen. V tuto chvíli je však naší prioritou konsolidace čtyř společností. K 1. červenci bychom chtěli nakoupené firmy zfúzovat do Albatros Media, přičemž hodláme zachovat značky nakladatelství. Do té doby je třeba integrovat týmy, procesy, přizpůsobit účetnictví a převzít obchodní aktivity.

B.: Ještě k těm možným akvizicím. Takže se chodíte ptát majitelů Grada, Moba, Egmont nebo Mladé fronty?

42Nechci se vyjadřovat konkrétně k těmto jménům, ale obecně to takto běží. Nemáme stanoven nějaký limit či horní finanční strop, to ovšem neznamená, že budeme akvírovat neomezeně. Záleží vždy na konkrétním akvizičním záměru a jednání s bankou s tím, že bankovní financování je pro Albatros Media relativně velmi dobře dostupné. Firma je nyní v dobré výchozí pozici. Má skvělé obchodní výsledky a předchozí akvizice se podařily. Veškerá akvírovaná nakladatelství v rámci skupiny nadále působí, nikdy jsme nikoho neakvírovali s destrukčními úmysly, nebo abychom se „zbavili konkurence“.

B.: Jak si vůbec AM stál ekonomicky v loňském roce? Firma v posledních letech generovala velmi slušný zisk v řádu desítek milionů korun.

Jsme spokojeni. Albatros Media účtuje od července do června. V uplynulém fiskálním roce 2013/2014 dosáhly tržby 466 milionů korun, EBITDA činila 144 milionů. Obrat se tak od roku 2009 skoro zečtyřnásobil, zisk před zdaněním se zvedl skoro desetkrát.

B.: A v letošním roce tržby musí opět vzrůst minimálně vzhledem k chystané fúzi.

To je pravda. Co nám dělá radost, je vývoj tržeb. Dopad trilogie Padesát odstínů na uplynulý a předchozí fiskální rok je stejný. Dosažený meziroční růst tržeb o cca 30 milionů představuje organický růst, nikoliv dopad nějakého mimořádného vlivu.

B.: Kolik se trilogie Padesát odstínů doposud prodalo celkově?

Všechny díly plus speciální vydání v boxu představují prodej okolo půl milionu kusů.

B.: Neuvěřitelné. Nyní do kin vstoupil film Padesát odstínů šedi, vydáte nějaké reedice?

Ano. Vydali jsme novou edici s filmovou obálkou.

B.: Je to i trochu dvojsečná zbraň. Bez Padesáti odstínů bude mít Albatros problém udržet obrat. Máte něco podobně slibného?

Předpokládaný propad se nám do určité míry podařilo vykrýt například novým Deníkem Bridget Jonesové od Helen Fieldingové, který jsme vydali loni v září. Prodeje se pohybovaly okolo 40 tisíc.

B.: V minulých letech se mluvilo o přesazích Albatrosu do dalších segmentů zábavního průmyslu, například do produkce filmů. Tuto kapitolu jste definitivně uzavřeli?

Ano, chceme se soustředit na produkci čistě knižního obsahu. Na tomto trhu je ještě množství příležitostí.

B.: Loni došlo k rozmachu na poli e-knih. Albatros vlastní majoritu v e-Reading, navýšíte tento podíl?

Na majetkových poměrech e-Readingu neplánujeme prozatím nic měnit. Máme majoritu a menšinoví vlastníci stále pro společnost pracují, je to na nich postavené. E-Reading je pro nás kombinace prodejního kanálu, přítomnosti na velmi expandujícím trhu a finanční investice.

B.: Jaké je současné postavení e-knih na knižním trhu?

Tržní podíl e-knih na celkovém trhu se pohybuje okolo 1,5 procenta, v zahraničí je to běžně 15 procent. Tento trend budeme s nějakým zpožděním a do určité míry kopírovat. Je tam velký potenciál růstu. Tedy je to pro nás momentálně doplněk, ale rostoucí, soběstačný, ziskový a s velkým potenciálem do budoucna.

V současné době roste segment kuchařek a vaření

B.: Podle vašich odhadů se objem knižního trhu v letech 2012 a 2013 pohyboval vždy okolo 7 miliard (bez dovozu zahraniční literatury). Jak odhadujete rok 2014 a k jakým výrazným trendům na něm loni došlo?

Z našeho pohledu v průběhu roku 2014 pokračovala stagnace knižního trhu daná i absencí Padesáti odstínů. V závěru roku jsme však pocítili silné oživení. Prosinec byl pro Albatros Media úspěšný měsíc a pokud víme, platilo to i pro konkurenci. Věříme, že letos by trh díky snížení DPH u knih mohl lehce růst. Jsme střízlivě optimističtí, trh by se mohl v koncových cenách pohybovat nad 7 miliardami.

B.: A ty trendy?

Jednoznačný je trend kuchařek a vaření, včetně zdravé přípravy jídel. Dobře fungují publikace ze segmentu osobního rozvoje. V oblasti beletrie poněkud opadá vlna erotické literatury. Je třeba říci, že Padesát odstínů ji velmi oživilo, předtím se erotická literatura příliš neprodávala. Stále silný segment jsou detektivky. Hodně se prodávají severští autoři a Albatros Média vydává také úspěšné knihy Roberta Galbraitha, což je pseudonym Joanne Rowlingové.

B.: Knižní trh byl loni a předloni do značné míry formován vznikem obří skupiny, která volně zahrnuje Euromedia Group, Neoluxor a Levné knihy. Jak tato koncentrace ovlivní trh? Ptám se proto, že mnozí měli z propojení Neoluxoru a Euromedie strach. Podle některých knižních hráčů je kupříkladu prodej v síti Neoluxor podmiňován distribucí u Euromedia Group.

Z našeho pohledu je skupina kolem Euromedie silný a úspěšný hráč, který má potenciál zvětšit celý trh a je schopen zasáhnout další zákazníky. Samozřejmě s rostoucím podílem roste i jeho vyjednávací síla. Věříme, že se s nimi dokážeme dohodnout – pokud my budeme mít tituly, které se prodávají, a oni budou mít prodejny, kam chodí zákazníci, nemělo by to dopadnout jinak než win – win.32

B.: Směřuje knižní trh k nějaké formě oligopolu či duopolu? Na jedné straně Euromedia, na straně druhé Albatros.

To není reálný vývoj. Knižní trh je velmi fragmentovaný. Máme radost z 15 procent Albatrosu, ale pořád je to jen 15 procent, neovládáme polovinu trhu. Pestrost trhu zůstane zachována. Navíc se tu otevírá nový velký segment selfpublishingu. Řada autorů se může rozhodnout, že vlastně nepotřebuje vydavatele.

B.: To byste asi jako publisher neměl příliš zmiňovat.

Naopak, je to nová obchodní příležitost. I selfpublikující autor potřebuje, aby mu někdo poskytl servis. Což je role tradičního vydavatele. Můžeme mu poskytnout veškeré služby, počínaje redakčními, grafickými, tiskovými až po distribuční a marketingové.

B.: V jaké kondici jsou česká knihkupectví?

Potýkají se s horšími i lepšími časy.

B.: Jaké jsou teď?

Jsem od přírody optimista, proto věřím, že teď máme ty lepší.

B.: Mluví se například o dluzích Kanzelsbergeru. Není to pro vás obecně nějaký námět na přemýšlení vzhledem k silné pozici skupiny kolem Euromedia v maloobchodu?

Jako námět na přemýšlení určitě ano. Vyloučit se to nedá, pokud se objeví vhodná nabídka. Pro nás je v tuto chvíli ale strategická priorita content. Situaci pana Kanzelsbergera nemohu komentovat.