Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Antimonopolní úřad Rychlovky

15:06, 1. 7. 2024

Antimonopolní úřad: vzhledem k blížícímu se konci platnosti přídělu rádiových kmitočtů společností O2 Czech Republic (majitel PPF) a T-Mobile Czech Republic (Deutsche Telekom) v pásmech 900 a 1800 MHz rozhodl předseda Rady ČTÚ na základě závěrů provedeného přezkumu a  jejich opakované veřejné konzultace, včetně konzultace znaleckého ocenění, o vydání nových přídělů rádiových kmitočtů v uvedených kmitočtových pásmech oběma společnostem.