Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Česká pošta Rychlovky

17:48, 13. 11. 2023

Česká pošta: státní podnik, spadající pod ministerstvo vnitra, stáhl svůj návrh na povolení spojení se soutěžitelem První novinová společnost. O možném spojení jsme psali jako první na trhu. Předmětem obchodu měl být prodělečný byznys spojený s doručováním předplacených novin, tzv. na poslední míli. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna v reakci na tento krok pošty zrušil prvostupňové rozhodnutí úřadu, kterým bylo uskutečnění navrhovaného spojení zakázáno, a správní řízení v dané věci zastavil.

"Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením, co by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích doručování zásilek obyčejného psaní, doručování zásilek adresného direct mailu, doručování zásilek neadresného direct mailu, distribuce předplatného a doručování tiskových zásilek (tj. časopisů) na území České republiky."