Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Český telekomunikační úřad Rychlovky

18:17, 27. 4. 2023

Český telekomunikační úřad: dnes zveřejnil do opakované veřejné konzultace návrh vyhlášení výběrového řízení, jehož cílem je přidělit zájemcům rádiové kmitočty v pásmu 174–230 MHz pro zajištění 2 celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí zemského digitálního rozhlasové vysílání DAB+. Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění, tedy do 29. května 2023.