Borovan.media
Exkluzivní byznysové informace
 

Martin Baxa Rychlovky

17:57, 19. 4. 2024

Martin Baxa: poslanci v prvním čtení schválili návrh zákona o veřejných kulturních institucí (VKI), který má v gesci ministerstvo kultury. Předložený návrh zákona přinese podle ministerstva větší stabilitu kulturních institucí, umožní víceleté financování nebo spoluzaložení kulturní instituce například dvěma samosprávami. Transformace příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce bude dobrovolná.

Veřejné kulturní instituce budou mít správní radu, ředitele a dozorčí radu. Zakladatel bude financovat veřejné kulturní instituce a stát a územní samosprávné celky se mohou finančně podílet na jejich činnosti. Veřejné kulturní instituce budou mít vlastní a svěřený majetek. Účinnost je plánována k 1. lednu 2025